Consell Comarcal de l'Anoia

Benvinguts al Consell Comarcal de l'Anoia
    
Error
 • JFTP::login: Unable to login
 • JFTP::mkdir: Bad response
 • JFTP::chmod: Bad response
 • JFTP::mkdir: Bad response
 • JFTP::chmod: Bad response
 • JFTP::mkdir: Bad response
 • JFTP::chmod: Bad response

Agenda

Convocatòria sessió plenària Consell Comarcal Anoia

 • PDF

Us faig tramesa de l’acord de convocatòria que ha dictat el Sr. President del Consell Comarcal de l’Anoia, en virtut d’allò que disposa l’article 53,1 c) del DL 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’art. 78 del RD 2568/1986 de 28 de novembre

>> veure més...

Ple Ordinari del Consell Comarcal

 • PDF

DATA: 31 de gener de 2017 a les 20.00h 
LLOC: La seu del Campus Motor Anoia 

 

Ple Ordinari del Consell Comarcal

 • PDF

DATA: 29 novembre 2016 a les 20.00h
LLOC: La seu del Campus Motor Anoia

 

 

 

Ple Ordinari del Consell Comarcal

 • PDF

DATA: 25 octubre 2016 a les 20.00h
LLOC: La seu del Campus Motor Anoia

 

 

Ple Ordinari del Consell Comarcal

 • PDF

DATA: 27 setembre 2016 a les 20.00h
LLOC: La seu del Campus Motor Anoia