Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Departaments

Benestar Social
Aquest departament, integrat per un equip multidisciplinar, du a terme accions professionals de proximitat amb l’objecte d’atendre les necessitats socials de les persones, famílies i grups.


Ciutadania i Convivència
Des de la Unitat de Ciutadania i Convivència es promouen les polítiques d’acollida, de gestió de la diversitat, de promoció de la cohesió social i la convivència de la comarca.

 


Serveis territorials i Habitatge
Suport tècnic als municipis i serveis a la comarca.

 


Medi ambient
Des del Departament de Medi Ambient es gestionen els serveis de recollida selectiva de residus i dels residus sòlids urbans (RSU) a la gran majoria de municipis de l’Anoia.


Promoció EconòmicaPromoció Econòmica
L’Àrea de promoció econòmica del Consell Comarcal de l’Anoia.


Participació Ciutadana
La participació ciutadana contribueix a millorar el resultat de les polítiques públiques i, en darrer terme, la qualitat de vida, el benestar i el desen-volupament personal de la ciutadania.

 


Turisme
Tota la informació de turisme de la comarca de l´Anoia, la trobareu a la web http://anoiaturisme.cat/

 


Tecnologies de la informació i la comunicació
L´IDCAT és un identificador digital que garanteix la identitat de les persones a Internet.


Consum
L’Oficina Comarcal d’ Informació al Consumidor del Comarcal de l’Anoia.


jove-dptJoventut
Servei Comarcal de Joventut de l´Anoia – Oficina Jove de l’Anoia

 


Servei Comarcal de Català de l’Anoia
El Servei Comarcal de Català de l’Anoia forma part del Consorci per a la Normalització Lingüística, que és un ens públic integrat per la Generalitat de Catalunya, ajuntaments, consells comarcals i algunes diputacions.


Oficina Comarcal d’Administració Electrònica
L’Oficina Comarcal de Suport a l’Administració Electrònica és un servei adreçat als ajuntaments de la comarca que pretén donar-los suport tècnic…


Ensenyament
El Decret 219/1989 d´1 d´agost, del Departament d´Educació de la Generalitat de Catalunya, estableix la delegació de competències a les comarques…