Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Benestar Social

Benestar Social

Aquest departament, integrat per un equip multidisciplinar, du a terme accions professionals de proximitat amb l’objecte d’atendre les necessitats socials de les persones, famílies i grups.

Aquestes actuacions també contribueixen a la prevenció de les problemàtiques socials i a la reinserció i integració de les persones en situació de risc social o exclusió.

Les principals funcions del departaments són:

  • Oferir informació, orientació, assessorament, treball social comunitari, detecció, prevenció i tractament social i educatiu.
  • Fer propostes d’atenció a les persones i d’interès per a la comunitat, dissenyar programes d’actuacions socials i cooperar amb els altres serveis de la xarxa de benestar.
  • Conèixer els recursos i les prestacions socials existents, informar i ajudar en la gestió dels tràmits.

Cartera de Serveis Socials 2010-2011 [1.88 MB]

Institut Català de les Dones