Consell Comarcal de l'Anoia

Benvinguts al Consell Comarcal de l'Anoia
    
Error
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP::mkdir: Bad response
  • JFTP::chmod: Bad response
  • JFTP::mkdir: Bad response
  • JFTP::chmod: Bad response
  • JFTP::mkdir: Bad response
  • JFTP::chmod: Bad response

Serveis Socials Especialitzats

  • PDF

Presentació


Es presten per mitjà de centres, serveis, programes i recursos dirigits a persones i col·lectius que, en funció de llurs necessitats, requereixen una atenció específica. S’estructuren en forma de xarxa sobre el territori per tal de donar resposta a situacions i necessitats que requereixen una especialització.

Departaments Benestar Social Serveis Socials Especialitzats