Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Prevenció de Drogodependències

Prevenció de Drogodependències

Amb data de 26 de maig de 2011, el Ple del Consell Comarcal de l’Anoia va aprovar el Pla de Prevenció del Consum de Drogues de l’Anoia.

Aquest pla defineix amb les línies d’actuació prioritàries que requereixin d’un enfocament comarcal per tal d’abordar el consum de drogues i especialment, entre els més joves.

La problemàtica del consum de drogues és molt complexa i cobreix àmbits molt diversos, des del control de l’oferta a les diverses modalitats de prevenció i finalitzant amb el procés assistencial de rehabilitació i reinserció. El pla comarcal s’ha centrat en la prevenció primària, és a dir aquella que es du a terme per evitar que s’origini el consum, i la secundària, que intervé per detectar precoçment el consum per evitar que esdevingui problemàtic. També s’inclouen aquelles actuacions emmarcades en la reducció dels danys associats al consum.

El Consell Comarcal dinamitzarà les actuacions incloses en el present pla les quals que requeriran de la participació d’agents diversos segons el projecte, els municipis passant els i les professionals de l’educació i de l’àmbit sanitari, joves i tècnics/ques de joventut, i un llarg etcètera. S’espera que aquest abordatge supramunicipal permetrà una millor coordinació i major eficiència en les intervencions.

A més d’esdevenir el full de ruta de les diferents intervencions a implementar, el Pla tindria un altre objectiu, el de servir de base pel treball que els municipis desitgin desenvolupar en funció de les seves necessitats, sensibilitats i recursos.

Els objectius generals del present Pla i que estan en consonància amb els proposats pel Llibre Blanc de la Prevenció a Catalunya de la Generalitat de Catalunya, són:

1. Reduir la prevalença del consum a l’Anoia.
2. Minimitzar el dany associat al consum.
3. Evitar un inici precoç de consum de substàncies.
4. Reduir riscos i efectes adversos sanitaris i psicosocials per als consumidors/es experimentals, ocasionals i habituals.
5. Detectar de forma precoç i derivar adientment cap als serveis necessaris per a una actuació posterior.
6. Compartir i donar a conèixer a tothom els recursos disponibles dins i fora de la comarca.

7. Impulsar un treball en xarxa comarcal per a millorar la resposta a la problemàtica.

Pla Prevenció Drogues Anoia [2.6MB]
Presentació Programa QUÈ a_PRENS-act [1.5MB]
QUÈ a_PRENS Diptic [2.5MB]