Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Servei de Transport Adaptat

Aquest servei proporciona un sistema de transport adaptat al grau de necessitat de suport de les persones amb discapacitat amb dificultat per utilitzar el  sistema ordinari de transports. L’objectiu és facilitar-los l’accés als serveis socials d’atenció especialitzada i a aquells altres que permetin garantir la seva integració.

Els usuaris o usuàries que vulguin beneficiar-se del servei transport adaptat han de posar-se en contacte amb el departament de benestar social del Consell Comarcal de l’Anoia.