Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Unitat de Vellesa, Discapacitat i Salut Mental

Presentació


Entenem Vellesa com una fase del cicle vital de les persones que pot ser viscuda d’una forma plena o activa, però en la qual poden donar-se situ acions que comportin una necessitat de suport. Des del Consell Comarcal de l’Anoia es treballa per intentar garantir que, en tota circumstància, les persones grans puguin gaudir d’aquesta etapa amb la màxima qualitat de vida possible.

La Vellesa Activa s’entén com l’oportunitat de les persones de poder desenvolupar-se potenciant la seva participació en la societat i en aquelles activitats físiques, intel·lectuals i de lleure que l’enriqueixin. Des del Consell Comarcal de l’Anoia s’ha promogut un espai de trobada i debat que vol representar a les persones grans de la comarca mitjançant un òrgan col·legiat de participació i consulta: el Consell Consultiu de la Gent Gran de l’Anoia.

Algunes de les actuacions més destacades d’aquest òrgan han estat el  treball realitzat en la diagnosi i l’elaboració del Pla Comarcal de la Gent Gran de l’Anoia i la seva participació activa en el treball de les ponències que es presentaran en el marc del 6è Congrés Nacional de la Gent Gran (2010).

La Vellesa en situació de  dependència s’entén com una fase en la qual la persona necessita suport per poder dur a terme les activitats bàsiques de la vida diària, ja sigui per condicionants socials i/o derivades de problemes de salut. Des del Consell Comarcal es gestiona l’accés als serveis o prestacions que s’ofereixen en el marc de l’aplicació de la Llei de la Dependència per poder assegurar un suport adequat a les persones en aquestes situacions responent a les seves necessitats específiques.