Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Consell de la Gent Gran de l’Anoia (CCGGA)

Consell Consultiu de la Gent Gran de l'Anoia (CCGGA)

El Consell de la Gent Gran de l’Anoia està format per un conjunt de persones amb voluntat de promoure l’envelliment actiu i responsable.

L’objectiu és treballar per al benestar de la gent gran recollint el saber i l’experiència que les persones adquirim al llarg de la vida.

Per a participar o per demanar més informació us podeu dirigir a: Consell Comarcal de l’Anoia, Departament de serveis socials  al telèfon 93 805 15 85 o al correu electrònic gentgrananoia@anoia.cat

Calendari Reunions Junta Permanent 2017 [21KB]
Estatuts del Consell Comarcal de la Gent Gran [91KB]

Reglament de Règim Intern [68KB]
Díptic informatiu del CCGGA [1.88MB]

 

El 19 d’octubrede 2018 es va presentar l’ “Informe de seguiment dels acords del VIIè Congrés de la Gent Gran de Catalunya”. Un informe realitzat pel Consell de la Gent Gran de l’Anoia, conjuntament amb el Consell de la Gent Gran de l’Alt Penedès i el Consell Consultiu del Garraf. El document neix de la voluntat, predisposició i el treball que han realitzat aquests tres òrgans per fer un estudi de la situació de les persones grans a les tres comarques. D’aquesta manera, a través d’un qüestionari i unes entrevistes a representants dels ens locals, s’han obtingut dades quantitatives i també qualitatives de diferents aspectes que vinculen les persones grans amb aspectes com: la dependència i atenció a les persones, la sanitat, la fiscalitat, els maltractaments i el seu possible reallotjament, la participació, la representació política i els mitjans de comunicació.

Seguidament a l’estudi també hi ha un document de propostes consensuades entre els tres òrgans promotors d’aquest informe.

Informe general Anoia, Alt Penedès i Garraf []
Informe Anoia []
Informe Alt Penedès []
Informe Garraf []