Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Projecte Voluntariat Sènior a l’Anoia

Des del Consell Comarcal de l’Anoia es va elaborar el Pla comarcal de la Gent Gran de l’Anoia (2011-2014), que identificava un seguit de línies de treball i accions a desenvolupar durant els propers 4 anys. En concret, el primer eix estratègic se centra en l’envelliment actiu i un dels objectius proposats és fomentar el voluntariat de les persones grans amb el seu propi col·lectiu i també en la vessant intergeneracional, impulsant i desenvolupant polítiques de voluntariat específiques per a la gent gran i ampliant les línies d’acció del voluntariat actual, generant xarxes de projectes de voluntariat i/o un banc del temps.

Per desenvolupar aquest eix d’Envelliment actiu es defineix un pla d’acció amb cinc grans línies d’actuació. En concret, la línia número 5 s’orienta a fomentar el voluntariat social i altres tipus de voluntariats per activitats específiques que reforcin l’atenció a la gent gran d’una forma integral. A la vegada des del Consell Consultiu de la Gent Gran de l’Anoia es va prioritzar aquesta mateixa línia de treball per desenvolupar-la durant l’any 2011.

Seguint el Pla comarcal de la Gent Gran de l’Anoia (2011-2014), aquesta línia es desenvolupa amb les següents propostes d’acció:

5.1 Fomentar la creació de projectes de voluntariat de gent gran per donar-se suport i acompanyament dins del propi col·lectiu.

5.2 Fomentar la creació de projectes de voluntariat intergeneracionals que treballin temes i accions concretes segons els interessos i les necessitats dels col·lectius participants.

5.3 Facilitar que aquelles persones que vulguin fer voluntariat ho puguin fer sense un cost econòmic per a elles.

5.4 Promoure la creació d’un espai de trobada dels agents impulsors dels projectes de voluntariat actuals per tal de promoure xarxes de voluntariat o projectes concrets, com la creació d’un banc del temps.

5.5 Realitzar una diagnosi per detectar tots els projectes, grups i entitats que ofereixen un servei de voluntariat, també detectar aquelles xarxes de caràcter més informal existents als municipis. Així es podrà conèixer l’abast actual del voluntariat, els camps en els que hi ha molta oferta i com es distribueix aquesta oferta de voluntariat en el territori.

5.6 Promoure la relació entre els diferents projectes, grups i xarxes detectats, per tal de conèixer-se, establir possibles col·laboracions i compartir recursos. També per poder planificar accions conjuntes de millora o difusió de les xarxes de voluntariat existents a la comarca.

5.7 Elaborar i valorar, conjuntament entre els professionals vinculats al voluntariat, la possibilitat de crear una xarxa o banc del temps que aglutini tots els projectes, entitats, i agents del territori que ofereixen serveis de voluntariat a la gent gran o bé a qualsevol col·lectiu o àmbit.

Aquest marc d’actuació definit pel Pla ha portat al Consell Comarcal a iniciar aquest procés de Foment del Voluntariat Sènior. La voluntat és identificar els àmbits on la gent gran pot i vol col·laborar amb el seu entorn social més pròxim, de manera que d’una banda, es posi en valor tot el seu potencial, i de l’altra s’obtingui un bé per la comunitat. En aquest sentit, la idea és anar més enllà d’activitats dirigides a la pròpia gent gran, de manera que no només elles siguin les beneficiàries de les accions sinó que alhora puguin ser les que realitzin accions de voluntariat per a altres col·lectius, fomentant així les relacions intergeneracionals i el contacte entre persones de diferents edats.

Abans però de definir el projecte, cal realitzar una diagnosi de la situació actual en la comarca anoienca. Per aquest motiu es va realitzar un conjunt de tres sessions participatives on es va convidar gent gran que ja va participar del Pla Comarcal de la Gent Gran de l’Anoia, entitats i associacions que han tingut, tenen o poden tenir voluntaris sèniors, i finalment regidors sobretot de l’àrea de benestar social dels diferents ajuntaments de la comarca. El buidatge de les tres sessions són les següents:

Finalment, us presentem l’informe final d’aquesta diagnosi:

 

guia-vs-2018

Guia de projectes Voluntariat Sènior [1,6 MB]