Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Formació per a Professionals

El Pla territorial de Ciutadania i Immigració de l’Anoia organitza diferents cursos de formació adreçats als professionals dels diferents serveis públics (educació, salut, cossos de seguretat, tècnics municipals) en col·laboració amb la Diputació de Barcelona,  la Direcció general per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya, l’ Institut d’Estudis de la Salut i el centre UNESCOCAT.

Els objectius del Pla formatiu són

  • Promoure la formació dels professionals dels serveis públics per adequar-los a la diversitat cultural dels usuaris.
  • Oferir eines als professionals per comprendre i resoldre les noves situacions derivades del fet migratori.

Pla Formatiu 2012

Per conèixer la resta de cursos que tenim programats per aquest any podeu consultar el Pla formatiu 2012
Programa formatiu 2012 [61 KB]

Jornades Sobre Llengua I Immigració

L’objectiu de les jornades sobre Llengua i Immigració és possibilitar un espai de trobada entre els professionals que treballen en l’ensenyament del català amb persones immigrades, de reflexió, d’intercanvi d’experiències docents i de debat.

Els destinataris de la formació són principalment professionals vinculats amb l’ensenyament de la llengua catalana a persones estrangeres però les jornades són obertes a qualsevol professionals que treballi en l’àmbit de la immigració.

Programa Jornada 2007 [940 KB]
Programa Jornada 2008 [314 KB]
Programa Jornada 2009 [915 KB]
Programa Jornada 2010 [991 KB]
Programa Jornada 2011 [830 KB]