Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Moviments Migratoris

Plans Integrals d’Acollida (PIA)En aquest eix, les necessitats que el Pla contempla fan referència a dos línies estratègiques: el coneixement i aproximació al territori i la llengua.

La diferència fonamental respecte a etapes anteriors és que en aquest cas el punt d’atenció no és la població nouvinguda estrangera sinó la població en continu moviment. Així es té en compte la gent que arriba (estrangera i autòctona), de forma recent o durant els últims 10 anys, però també la gent que marxa a d’altres territoris. Tot i així, la majoria de les accions organitzades en el marc de l’eix moviments migratoris, s’emmarquen en el pel Pla Integral d’ Acollida de la Direcció General per a la Immigració, del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya i en la Llei d’ Acollida de les persones immigrades i retornades a Catalunya aprovada l’any 2010.

Els programes i accions que es duen a terme en el marc d’aquest eix són:

Servei d’Assessorament Itinerant per a persones Migrants (SAIM)
Es tracta d’un servei itinerant a diferents municipis de la comarca on els usuaris poden rebre assessorament entorn els següents temes:

  • Assessorament tràmits i aproximació al territori
  • Assessorament a emigrants
  • Assessorament jurídic (estrangeria)
  • Reagrupament familiar
  • Derivacions a altres serveis o departaments


Objectius

  • Oferir informació i formació a les persones arribades al territori però també a aquelles que volen emigrar.
  • Aconseguir que les persones protagonistes dels moviments migratoris obtinguin les eines necessàries per desenvolupar-se de forma autònoma.


A qui s’adreça?

El SAIM va destinat a totes les persones que s’empadronen de nou als municipis de l’Anoia, a totes les persones immigrades que hi resideixen des de fa temps i a aquelles que volen iniciar un projecte migratori.


Municipis on s’implementa el SAIM

Calaf                                 Òdena
Capellades                          Piera
Carme                                La Pobla de Claramunt
Hostalets de Pierola             Sta. Margarida de Montbui
La Llacuna                          Vallbona d’Anoia
Masquefa                           Vilanova del Camí

Tot i així si algun altre municipi de la comarca està interessat en participar en el projecte ens pot fer arribar la seva petició. (93 8051585 / ciutadania@anoia.cat )


Cursos de coneixement de l’entorn
Cursos de 20 hores lectives adreçats a persones estrangeres que han arribat de nou, o que porten temps residint al territori però mostren desorientació o d’altres que necessiten l’acreditació per procediments relacionats amb estrangeria (arrelament, nacionalització o renovacions de permisos)

Els cursos estan molt orientats a aportar coneixements pràctics per l’autonomia de les persones al territori i contemplen la participació d’altres professionals o membres d’entitats dels municipi que aporten noves perspectives i continguts especialitzats. També serveix per apropar els serveis i entitats als ciutadans nouvinguts per fomentar una utilització normalitzada. Finalment també es realitzen sortides i visites a equipaments i serveis o llocs emblemàtics de cada municipi.


Cursos de llengua catalana
Cursos de català d’una durada de 20 o 45h organitzats en col•laboració amb el Consorci per a la Normalització Lingüística. Els cursos de nivells inicial, bàsic 1, bàsic 2 i bàsic 3 es duen a terme a diversos municipis de la comarca amb l’objectiu de promoure el coneixement i l’ús social del català entre les persones nouvingudes.


Programa comarcal d’alfabetització
Cursos d’alfabetització adreçats a persones immigrades no alfabetitzades en la seva llengua d’origen o bé a persones que desconeixen l’alfabet llatí. Els cursos tenen una durada d’un curs escolar i es duen a terme a diversos municipis de la comarca.


Programa d’Acompanyament al Reagrupament Familiar

Programa de Reagrupament FamiliarLa finalitat d’aquest projecte té una doble vessant. En primer lloc pretén donar suport a les persones que han engegat un procés de reagrupament familiar i a les seves famílies i, en segon lloc, vol ser una eina per afavorir el desenvolupament de polítiques d’acollida anticipades al municipi.

El Programa d’Acompanyament al Reagrupament Familiar (PAR) funciona en aquells municipis on està establert el Servei d’Assessorament Itinerant per a persones Migrants. Si algun municipi està interessat en engegar-lo pot posar-se en contacte amb la coordinadora de l’ Àrea de Ciutadania i Convivència del Consell Comarcal de l’Anoia.

 

Assessorament sobre tràmits d’estrangeria

Des del el Servei d’Assessorament Itinerant per a persones Migrants (SAIM) s’ofereix assessorament per a gestionar tràmits d’estrangeria.
L’agent d’acollida elabora les propostes d’informes d’arrelament social en aquells municipis on hi ha SAIM.

Els models d’informe d’estrangeria poden obtenir-se a la plataforma EACAT. www.eacat.cat

Triptics el teu esforç compta
منشور إعلاميtripctic arab [420 KB]
Triptic Amazich [329 KB]
Triptic Anglès [308 KB]
Triptic Castella [310 KB]
Triptic Frances [309 KB]
Triptic Rus информационный проспект [362 KB]
Triptic Urdu[1.12 MB]
Triptic xinès [1 MB]

Llei d’acollida [10.3 MB]
Web d’acollida
Ministeri de Treball i Immigració
Ministeri de Treball i Seguretat Social
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación
Migrarconderechos

Des del el Servei d’Acollida Itinerant (SAI) s’ofereix assessorament per a gestionar tràmits d’estrangeria.

L’agent d’acollida elabora les propostes d’informes d’arrelament social en aquells municipis on hi ha SAI.

 

Els models d’informe d’estrangeria poden obtenir-se a la plataforma EACAT. www.eacat.cat

 

Díptics el teu esforç compta

Web d’acollida de la www.acollida.cat

Link Ministeri de Treball i Immigració www.mtin.es

Link Ministeri de treball i seguretat social www.mtas.es

Link Ministerio de asuntos Exteriores y Cooperación www.maec.es (per a consultar traductor/es jurats)

Link migrarconderechos www.migrarconderechos.es/