Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Pla de Ciutadania i Convivència de l’Anoia

Pla Territorial de Ciutadania i Immigració

El Pla de Ciutadania i Convivència té com a finalitat donar eines als municipis de la comarca per millorar la gestió de la diversitat i la ciutadania i afavorir l’articulació d’un model compartit de desenvolupament d’una societat diversa i socialment cohesionada. El Pla pretén ser un instrument que permeti coordinar les polítiques de foment de la ciutadania i la convivència a la comarca.

Objectius

  •  Promoure l’accés al serveis i prestacions en les mateixes condicions per a tota la ciutadania.
  •  Adaptar els serveis públics a una societat diversa, evitant qualsevol factor d’exclusió social.
  •  Fomentar el diàleg, el coneixement i l’intercanvi entre ciutadans i ciutadanes dels municipis de la comarca.

Els principals eixos de treball del Pla de Ciutadania i Convivència de l’Anoia són:

  1. Moviments migratoris
  2. Adaptació dels serveis
  3. Convivència

Enllaços d’interès

Díptic – serveis a municipis [252 KB]
Direcció General per a la Immigració: www.gencat.cat/bsf/immigracio/
Servei de polítiques de diversitat i ciutadania de la Diputació de Barcelona: www.diba.es/diversitat