Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Guia d’Activitats

El Departament d´Educació del Consell Comarcal de l´Anoia us ofereix la possibilitat de consultar les entitats o empreses que ofereixen activitats tant per les escoles de primària o de secundària de la comarca.

Podreu trobar “Propostes educatives” pel vostre centre i les “Rutes de coneixement de l´Anoia”. Dintre de cada apartat podreu trobar diferents opcions que el vostre centre pot oferir al seu alumnat.

Rutes de coneixement de l´Anoia

Des del Consell Comarcal de l’Anoia us volem oferir la possibilitat de realitzar les “Rutes de coneixement de l’Anoia”, activitat que promou el mateix Consell, a través de la fundació socio-cultural Atlas.

Aquestes activitats estan dirigides als alumnes de primària i estan agrupades en diferents àrees:

  • “L’Anoia, terra de Castells. La Marca”
  • “L’Anoia cruïlla de camins, els Traginers”
  • “Pagesos, ramaders i miners de l’Anoia”
  • “L’Anoia una comarca nascuda de l’aigua”

Les “Rutes de coneixement de l´Anoia ” són unes activitats dirigides als alumnes de primària amb les quals pretenem que coneguin la seva comarca, l´Anoia, en tots els seus aspectes a partir d´una doble visió de treball: una lúdica i l´altra d´adquisició de coneixements.
L´estructura de les rutes respon a l´objectiu que un alumne que aquest any cursi 3r i que, per tant, realitzi una de les rutes, quan arribi a 6è ja les hagi realitzat totes i tingui un coneixement global de la comarca de l´Anoia. S´ha elaborat una guia per a cada ruta, en la qual els mestre trobaran un recull de recursos pedagògics per a poder treballar el tema de l´activitat abans i després de la seva realització i des de diferents punts de vista.

Cada alumne disposarà d´un quadern de camp en què podrà treballar alguns dels continguts que s´exposaran a la ruta.

Visita als museus de la comarca de l´Anoia

Us proposem, també, que feu una visita pels Museus que hi ha a la nostra comarca. Museus repartits per molts pobles i ciutats on podreu tenir visites molt interessants.