Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Obres i Serveis

Suport tècnic als municipis i serveis a la comarca

URBANISME i ENGINYERIA
Elaboració d’informes municipals.

ACTIVITATS
L’àrea d’enginyeria té representació a la ponència tècnica.

OBRA PÚBLICA
El Departament de Governació té delegada la tasca de control administratiu i de realització d’obra de les subvencions atorgades pel programa,
Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC)

OFICINA LOCAL D’HABITATGE

  • Atenció al públic
  • Ajuts rehabilitació d’habitatges,
  • Inspecció Tècnica d’habitatge (ITE)
  • Informes d’Idoneïtat
  • Borsa d’habitatge per a Lloguer Social de l’Anoia
  • Ajuts al lloguer
  • Servei d’informació i assessorament en totes les matèries relacionades amb el lloguer d’habitatge
  • Registre d’inscripció sol·licitats Habitatges de Protecció Oficial
  • Cèdules d’habitabilitat

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC

Habitatge:
dimarts 12 – 14h

Cèdules d’habitabilitat:
Horari d’hivern: dimarts 9 – 14h i 17 – 19h
Horari d’estiu: dimarts i divendres  de 9 – 14h (del 15 de juny al 15 de setembre)
obresiserveis@anoia.cat

Borsa habitatge:
Demanar cita prèvia
borsalloguerhabitatge@anoia.cat