Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Seu Electrònica

L’accés electrònic al vostre Consell Comarcal amb plenes garanties.

La Seu electrònica del Consell Comarcal de l’Anoia és l’adreça electrònica disponible per als ciutadans i les ciutadanes, a través de xarxes de telecomunicacions, mitjançant la qual el Consell Comarcal difon informació i presta serveis.

La titularitat de la Seu electrònica comporta la responsabilitat respecte a la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis per part del Consell Comarcal de l’Anoia.

L’adreça de la seu electrònica és: https://www.seu.cat/anoia