Amb seixanta anys d’antiguitat, l’escola de dansa ha evolucionat fins a convertir-se en escola autoritzada pel departament d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya (1990).

L’objectiu principal de l’escola és acostar els beneficis de la dansa a tots els nens/es, joves, adults i a tothom que ho desitgi. La metodologia es basa en els estudis de nivell elemental regulats pel departament d’ensenyament.

La finalitat dels estudis és ensenyar les diferents disciplines de dansa d’una manera lúdica i motivant, alhora fonamentada en un currículum que permeti a aquells alumnes que vulguin donar el pas a ensenyaments professionals estiguin capacitats i dominin les tècniques necessàries per poder fer-ho.A L’etapa de sensibilització a la dansa que va des dels 4 anys fins els 11 anys d’edat, els
estudis s’organitzen de manera anàloga als tres cicles de primària. Tenen com a objectiu
sensibilitzar a l’alumne/a per a que pugui gaudir de la dansa i/o plantejar-s’hi continuar un
recorregut professional, si així ho desitja.

L’etapa d’aprofundiment de la dansa a partir dels 11 anys i sense límit d’edat té com a objectiu formar alumnes de dansa amb coneixements sòlids, adaptant-se amb les necessitats de cada alumne/a en cada etapa del seu creixement com a persona. A més d’oferir la preparació d’accés als estudis professionals si l’alumne/a ho desitja en aquest moment de la seva formació.

El valors intrínsecs en la dansa són molt importants per a la formació de la persona en qualsevol àmbit de la seva vida. Des de l’escola de dansa s’intenta contribuir en la mesura de les possibilitats, a l’evolució personal dels alumnes.

Projecte de dansa al Programa Aire
Dins el “Programa Aire”, l’Ajuntament d’Igualada promou tota una sèrie d’activitats que s’ofereixen a l’escoles de primària i secundària que estiguin interessades. L’escola de dansa va presentar l’any 2013 un projecte que s’engloba dins aquest programa a on s’ofereixen tallers de les diferents matèries que imparteix l’escola. Es tracta d’un mínim de dues sessions i un màxim de deu sessions per grup – classe, tota la informació es pot trobar a la web de l’Ajuntament d’Igualada, Programa Aire; o directament a l’escola de dansa. El professorat de l’escola es desplaça a l’escola que s’hagi interessat per a fer l’activitat. Es pot escollir entre una i les quatre matèries que ofereix el projecte.

Fem els estudis de dansa amb alumnes des de 4 anys d’edat i sense límit. I ho dividim en aquests nivells:
Iniciació a la dansa: 3 nivells, alumnes entre 4 i 7 anys d’edat.
Matèries: iniciació a la dansa, treball físic i educació postural i dansa creativa.

Dansa: 7 nivells, alumnes entre 8 i 18 anys d’edat i Adults
Preparació per la prova d’accés al grau professional de dansa al conservatori professional de dansa (Institut del Teatre de Barcelona)
Matèries: dansa clàssica amb pianista acompanyant, dansa contemporània, treball físic i educació postural i hip – hop..

Dansa clàssica
La dansa clàssica és la base de l’aprenentatge de la dansa acadèmica en general i proporciona a l’alumne la solidesa tècnica , la qualitat de moviment, la coordinació i la expressivitat necessàries per a aprendre qualsevol altre estil de dansa.

La metodologia que utilitzem es basa en el mètode Vaganova (escola russa) amb influències de l’escola francesa (òpera de Paris). Aquesta metodologia ensenya els continguts de cada etapa de manera sòlida per a l’edat dels alumnes amb la finalitat que resulti motivant i els ajudi a conèixer, aprendre i gaudir de la dansa.

Dansa creativa i contemporània
La dansa creativa, té com a objectiu primordial donar eines a l’alumnat per crear un llenguatge propi partint de les capacitats i característiques corporals de cada nen/a. Treballem per a que desenvolupin el seu potencial creatiu i expressiu d’una forma lúdica sense que això suposi l’absència de mètode i rigor en el treball.

La dansa contemporània s’incorpora al currículum de l’escola a partir dels 11 anys. Mitjançant un treball inicial a partir de les tècniques Limon i Release, introduïm el vocabulari bàsic de la dansa contemporània. Ho treballem a partir d’exercicis, seqüències de moviments i exploracions. Estudiem el contacte amb el terra, la projecció de les línies a l’espai, l’ús del pes, canvis en les trajectòries i les dinàmiques. Busquem un cos dúctil i receptiu que ens permeti despertar el plaer de moure’ns i expressar-nos.

Dansa Estilitzada:
La Dansa Estilitzada és l’especialitat de la dansa espanyola, de lliure creació coreogràfica, que basa el seu contingut estilístic en les danses populars, l’escola bolera i el flamenc, combinant els seus passos d’una forma creativa i original. Exigeix diverses tècniques, inserides en ritmes molt diferents, malenconiosos, suaus, endiablats, exòtics. I tot això acompanyat d’emoció, temperament, sensibilitat i gràcia.

La metodologia que utilitzem, es basa en l’estilització del folklore, realitzant diferents exercicis tècnics de coordinació on la respiració i interpretació artística estan present en tota la dinàmica de la classe. La tècnica corporal de braceigs i de peus estan present al llarg de tot el curs utilitzant com element coreogràfic castanyoles, ventalls o mantons per realitzar la coreografia de final de curs.

Castanyoles:
La castanyola té origen en la cultura mediterrània com a instrument de percussió que en si mereixen ser estudiades a part, desenvolupant al màxim el seu potencial musical. El mètode utilitzat en les classes està creat per tocar les castanyoles com un instrument o per ser aplicat al ball. El mètode d’estudi que impartim es el creat per la insigne mestra Emma Maleras. És un mètode ideal per perfeccionar la tècnica dels ballarins, ja que el seu estudi permet adquirir una tècnica molt precisa per a la independència, agilitat i força als dits, i per a tot aquell que li agradi aquest instrument.

Treball físic i educació postural:
En la matèria de treball físic i educació postural realitzem una sèrie d’exercicis destinats a desenvolupar la força muscular, la propiocepció i la flexibilitat, així com millorar la postura i la consciència corporal. Les classes preparen el cos per a les diferents tècniques de dansa i prevenen del risc de lesions.

Per més informació
http://www.anoia.cat/escoladedansa/que-fem/
casacultura@anoia.cat
938 045 050
C/ Sant Carles 83. Igualada.