Professorat

 

Per a poder impartir aquests ensenyaments el claustre està format per:

  • professorat de dansa
  • professorat de treball físic
  • professorat de música

La majoria del professorat compta amb titulació superior en dansa o en música, i màsters en diferents àmbits relacionats amb la cultura, les arts escèniques i/o amb l’àmbit pedagògic.