Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Comissió de Govern

Membres que composen la Junta de Govern:

Vicepresident 1a. Sr. Jordi Cuadras Oliva
Vicepresident 2a. Sr. Santi Broch i Miquel
Vicepresidenta 3a. Sra. Noemí Trucharte Cervera
Vicepresident 4a. Sr. Josep Llopart Gardela
Vicepresidenta 5a. Sra. Carme Zaragoza Otón.
Conseller Sr. Jordi Barón Escriche
Conseller Sra. Sandra Fernández
Conseller Sr. Jaume Riba Bayo
Conseller Sr. Daniel Gutiérrez