Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Junta de Govern

Presidència: Sr. Jordi Parcerisas Valls

Membres que composen la Junta de Govern:
Vicepresident 1a Sra. Noemí Trucharte Cervera
Vicepresident 2a Sr. Santi Broch Miquel
Vicepresident 3ª Sra. Sandra Fernández Cuadra
Vicepresident 4ª Sr. Josep Llopart Gardela
Vicepresident 5ª Sr. Daniel Gutiérrez Espartero
Conseller Sr. Jordi Baron Escriche
Conseller Sr. Jordi Gamero Parra
Conseller Sra. Carme Gonzalez Anjauma
Conseller Sr. Jaume Riba Bayo