Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Administratius import-export: actualització i pràctiques de gestió

Destinataris

Personal administratiu dels departaments de exportació-importació, departament comercial, logística, compres i administració-finances, així com tot administratiu d´altres departaments amb interès en aquesta matèria.

Objectius

Actualitzar els coneixements administratius de les operacions de compra-venda internacional. Repassar nous aspectes, documents, normativa i usos mitjançant casos pràctics reals.

Programa

1. Documentació de comerç exterior. Nous documents

1.1.- Errors habituals en l'emplenament documental.

1.2.- Emplenament dels nous documents de CEX.

1.3.- Gestió de la documentació i digitalització dels processos.

Casos pràctics reals.

2. Control de despeses i costos en les operacions de compravenda internacional

2.1.- Costos produïts per la gestió del transport i logística.

2.2.- Imputació de costos segons els Incoterms 2020.

2.3.- Costos derivats dels processos duaners i tributaris.

2.4.- Costos derivats de les formes de pagament i cobertura de riscos internacionals.

Casos pràctics reals.

3.- Casuística especial en operacions de comerç exterior.

3.1.- Operacions triangulars de comerç exterior.

3.2.- Operativa y càlcul duaner en funció de l'origen de la mercaderia.

3.3.- Règim de perfeccionament actiu y passiu.

Casos pràctics reals.

4.- Fluxos de treball en les diferents formes de pagament internacional.

4.1.- Como afecten a comprador i venedor internacional les diferents formes de pagament internacional. Fluxos documentals i responsabilitats per diferents formes de pagament.

La comanda/contracte de compravenda como a base per a una transacció de venda internacional amb carta de crèdit.

Casos pràctics reals.

Metodologia

El programa es desenvoluparà amb una metodologia orientada a la pràctica, alternant l'exposició conceptual del professor amb la resolució de casos pràctics, simulacions i dinàmica de grup per tal d'assegurar l'assoliment dels coneixements.

Informació del Curs

Cost del Curs: 370 € ( exempt d'iva) SOCIS CAMBRA 10% de descompte.

Dia del Curs: Dimecres.

Modalitat:

Format:

Destinataris:

Municipi:

Duració: 20 hores

Data inici curs: 9 de Novembre de 2022

Data fi de curs: 30 de novembre de 2022

Adreça: CAMBRA TERRITORIAL A L'ANOIA C DEL BORN 5 08700 IGUALADA 902448448 ext 1035
Preinscripció a la formació