Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Anglès A.1.B

Centre impartidor

Curs impartit per Esquemes Informàtics, SL (Ceina), centre registrat amb el número de cens 3254 dins el registre de centres i entitats de Formació del Servei Públic d'ocupació de Catalunya.

A qui va dirigit?

Curs adreçat prioritàriament a persones treballadores en actiu o ERTO, amb places limitades per persones desocupades..

Objectius

L'objectiu del curs és capacitar l'alumnat per: en comprensió oral, comprendre i percebre textos orals breus i senzills. En expressió oral, realitzar intervencions breus i senzilles i que siguin comprensibles i coherents. En comprensió escrita, interpretar els punts principals i ser capaç d'emplenar formularis i escriure missatges i textos breus. Participar en converses senzilles.

Continguts

Pràctics:

 • Fórmules bàsiques relacionades amb el control de la comunicació: demanar que repeteixin, que parlin més alt...
 • Fórmules de cortesia
 • Saludar, presentar-se, acomiadar-se, dirigir-se a algú, demanar ajuda...
 • Recursos per a utilitzar en l'espai-temps (then, after that...)
 • Entonació i puntuació discursiva bàsica.

Teòrics:

 • Continguts lèxics-semàntics:
  • Vocabulari bàsic, formació de paraules freqüents, afixos més freqüents, presentació d'antònims, abreujament de paraules, verbs amb partícula freqüent.
 • Continguts gramaticals:
  • Oracions, noms i adjectius, determinants, pronoms, verbs, adverbis, enllaços
 • Continguts ortogràfics:
  • Alfabet, representació gràfica de fonemes i sons. Ús de majúscules en noms propis i llocs. Ús bàsic dels signes ortogràfics. Formes de contracció i signes d'ús comú.
 • Continguts fonètics i fonològics:
  • Sons i fonemes vocàlics. Sons i fonemes consonàntics. Processos fonològics. Accent i atonicitat.
 • Continguts sociolingüístics i socioculturals:
  • Normes de cortesia, estereotips i introducció bàsica a les varietats geogràfiques i de registre.

Informació del Curs:

 • Dimecres de 18:30 h a 21 hores
 • Curs 100% Subvencionat

Modalitat:

Format:

Destinataris:

Municipi:

Duració: 75 hores

Data inici curs: 8 de Maig de 2023

Data fi de curs: 2 d'octubre de 2023

Adreça: Avinguda Europa, 7-9 08700 Igualada ( Barcelona) Telèfon: 93 805 00 94 Whatsapp: 683 458 704
Preinscripció a la formació