Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El Comerç Exterior en 50 documents 2020

OBJECTIUS

Oferir al participant una idea clara de tots els fluxos documentals a l'exportació/importació d'una mercaderia, tenint en compte l'ús i les funcions de cadascun dels agents que intervenen en l'operació respecte del document i, a més, les obligacions de l'exportador i l'importador en funció del terme comercial pactat.

METODOLOGIA

S'analitza presencialment tots els documents de comerç exterior amb el ponent, seguint un esquema lògic d'oferta internacional, incoterm a incoterm.

PROGRAMA

1. Documents

1.1. De producte i comercials

1.2. De caràcter oficial

1.3. De transport, logística i assegurança de la mercaderia

1.4. Duaners i fiscals

1.5. Bancaris i financers

2. Formalització dels documents

3. Exemples d'errors en la formalització documental

DESTINATARIS

Gerents de pimes exportadores; directors comercials i d'exportació; personal dels departaments d'exportació, tant comercials com administratius i, en general, qualsevol professional interessat en el domini de la mecànica documental d'importació-exportació.

DADES DEL CURS

Hora inici: 09:00h

Dia de la setmana: Dimecres

Preu: 230 € ( Exemp IVA). Promoció Club Cambra : 10% de dte.

Aquest Curs es bonificable.

Modalitat:

Destinataris:

Municipi:

Duració: 10 Hores

Data inici curs: 21 Setembre de 2022

Data fi de curs: 28 de setembre de 2022

Adreça: Carrer Born, 5, 08700 Igualada 902 44 84 48
Preinscripció a la formació