Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Formació Ocupacional Dual: Sector tèxtil i Sector Sociosanitari

Certificat de Professionalitat + contracte laboral de formació alternança durant 12 mesos.

  • Sector Tèxtil: 4 hores de treball al matí i de 15 a 19 hores formació.
  • Sector Sociosanitari: formació de 9 a 14 hores i 3 hores de treball en horari de tarda.

Cost: Gratuït

Requisits d'accés:

  • Tenir entre 16 i 29 anys
  • Estar inscrit/a al SOC com a DONO
  • Preferiblement amb ESO o sense formació professional

Inscripcions:

Ignova Ocupació: 93 805 57 10 o per Whatsapp: 627004449

Modalitat:

Format:

Destinataris:

Municipi:

Data inici curs: 28 de Novembre de 2022

Data fi de curs:

Adreça: Ignova Ocupació Carrer de Lleida, 78, 08700 Igualada, Barcelona 93805 57 10
Preinscripció a la formació