Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Gestió de projectes

Programa:

Bloc 1: Entendre els entorns de projectes: Característiques, necessitats i problemàtica. Crear un espai de debat i reflexió, amb aportacions conceptuals aportades pel docent, sobre:
– Què és i què defineix a un projecte ?
– Projecte, portafolis, programa, monoprojecte i multiprojecte.
– Operacions vs Projectes.
– Rols dels implicats en la gestió del projecte.
– Problemàtiques i oportunitats pel compliment dels objectius dels projectes.

Bloc 2: La gestió de projectes segons els estàndards del PMI. A partir d’aportacions conceptuals, reflexions en grup i exercicis pràctics relacionats amb l’experiència de treball en projectes dels participants, s’aconsegueix disposar d’un marc de referència on situar el treball de la gestió de projectes.
– El flux i fases dels processos de la direcció de projectes: Inici / Planificació / Execució / Seguiment i control / Tancament.
– Les àrees de coneixement en la direcció de projectes: Integració / Abast / Temps / Cost / Qualitat / Recursos Humans / Comunicacions / Riscos / Adquisicions / Parts Interessades.
– El mapa de grups de processos per àrees de coneixement.

Bloc 3: Continguts i instruments per encarar la planificació dels projectes. A partir d’aportacions conceptuals, metodològiques i instrumentals, combinat amb exercicis pràctics, s’aconsegueix que els participants vegin el valor real que s’obté quan s’encara, de forma senzilla però potent, la planificació dels projectes.
– Instruments de la planificació inicial dels projectes: Requisits i abast / EDT: estructura de descomposició del treball / Xarxa de tasques.
– Amb quin detall hem de planificar?
– Definició inicial de la xarxa de tasques: L’estructura funcional.

Bloc 4: L’organització del treball en situacions de multiprojectes. Iniciant el debat amb un exercici pràctic s’arriba a entendre una realitat: quan executem molts projectes amb els mateixos recursos hem de resoldre per igual el que requereix el
projecte en si mateix i com organitzem el treball dels recursos que han de saltar entre projectes.
– Entendre la multitasca i com organitzar-la.
– Sincronització: com decidir quan iniciar un projecte.
– Lectures des dels projectes i des dels recursos.

Bloc 5: Gestionar cronogrames. Amb el suport de l’aplicació informàtica de Microsoft Project© abordarem de forma pràctica els criteris i l’operativa per a tal d’organitzar la informació temporal del projecte.
– Components dels cronogrames: tasques, dependències, recursos i durades.
– Criteris per a la utilització de les limitacions temporals de les tasques.
– Criteris per a la definició dels tipus de dependències entre tasques.
– Obtindre visibilitat del temps del projecte.
– Obtindre informació per a l’organització del treball.
– El seguiment de l’estat del projecte.

Informació del curs:

  • Horari: dimecres de 16 a 21 h. i dimarts 07/05/24 de 16 a 21 h.
  • Preu socis: 450 € / Preu no socis: 550 € (parcialment bonificable)

Modalitat:

Format:

Destinataris:

Municipi:

Duració: 25 hores

Data inici curs: 10/04/2024

Data fi de curs: 7 de maig de 2024

Professor: Pau Servera

Adreça: Ctra. de Manresa, 131
Preinscripció a la formació