Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

GESTIÓ DE PROJECTES

Bloc I: Entendre els entorns de projectes: Característiques, necessitats i problemàtica.

Crear un espai de debat i reflexió, amb aportacions conceptuals aportades pel docent, sobre:

 • Què és i què defineix a un projecte ?
 • Projecte, portafolis, programa, monoprojecte i multiprojecte.
 • Operacions vs Projectes.
 • Rols dels implicats en la gestió del projecte.
 • Problemàtiques i oportunitats pel compliment dels objectius dels projectes.

Bloc II: La gestió de projectes segons els estàndards del PMI.

A partir d’aportacions conceptuals, reflexions en grup i exercicis pràctics relacionats amb l’experiència de treball en projectes dels participants, s’aconsegueix disposar d’un marc de referència on situar el treball de la gestió de projectes.

 • El flux i fases dels processos de la direcció de projectes: Inici / Planificació / Execució / Seguiment i control / Tancament.
 • Les àrees de coneixement en la direcció de projectes: Integració / Abast / Temps / Cost / Qualitat / Recursos Humans / Comunicacions / Riscos / Adquisicions / Parts Interessades.
 • El mapa de grups de processos per àrees de coneixement.

Bloc III: Continguts i instruments per encarar la planificació dels projectes.

A partir d’aportacions conceptuals, metodològiques i instrumentals, combinat amb exercicis pràctics, s’aconsegueix que els participants vegin el valor real que s’obté quan s’encara, de forma senzilla però potent, la planificació dels projectes.

 • Instruments de la planificació inicial dels projectes: Requisits i abast / EDT: estructura de descomposició del treball / Xarxa de tasques.
 • Amb quin detall hem de planificar?
 • Definició inicial de la xarxa de tasques: L’estructura funcional

Bloc IV: L’organització del treball en situacions de multiprojectes.

Iniciant el debat amb un exercici pràctic s’arriba a entendre una realitat: quan executem molts projectes amb els mateixos recursos hem de resoldre per igual el que requereix el projecte en si mateix i com organitzem el treball dels recursos que han de saltar entre projectes.

 • Entendre la multitasca i com organitzar-la.
 • Sincronització: com decidir quan iniciar un projecte.
 • Lectures des dels projectes i des dels recursos.

Bloc V: Gestionar cronogrames.

Amb el suport de l’aplicació informàtica de Microsoft Project© abordarem de forma pràctica els criteris i l’operativa per a tal d’organitzar la informació temporal del projecte.

 • Components dels cronogrames: tasques, dependències, recursos i durades.
 • Criteris per a la utilització de les limitacions temporals de les tasques.
 • Criteris per a la definició dels tipus de dependències entre tasques.
 • Obtindre visibilitat del temps del projecte.
 • Obtindre informació per a l’organització del treball.
 • El seguiment de l’estat del projecte.

Informació del curs:

 • Data final: 20/10/2022
 • Horari: dimarts i dijous de 9:30 h. a 12:00 h
 • Preu: 450 € socis / 550 € no socis (parcialment bonificable)

Modalitat:

Format:

Destinataris:

Duració: 25 hores

Data inici curs: 20 de setembre de 2022

Data fi de curs: 20 d'octubre de 2022

Professor: Pau Servera
Preinscripció a la formació