Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Iniciació a l’Excel

Objectius

Iniciar-se en el programa informàtic Excel amb la finalitat d'aplicar els nous coneixements de forma immediata al lloc de treball.

Programa

1. Introducció a l'Excel

2. Conceptes de fulles, files i columnes

3. Tipus de dades en cel·les

4. Treballo amb Rangs

5. Càlcul de %

6. Referències mixtes i absolutes

7. Format de cel·les: numèric, data i hora, %

8. Creació de taules automàtiques

9.Funcions bàsiques

9.1 Suma

9.2 Mitjana

9.3 Màxima

9.4 Mínima

9.5 Concatenat

10. Immobilització de Panells

11. Llistes de valors

12. Formats condicionals

12.1 Barra de dades

12.2 Grup de colors

12.3 Conjunt d'icones

13. Filtres de dades

14.Eliminació de duplicats

15. Gràfics

15.1 Gràfics automàtics

15.2 Tipus de Gràfics

15.3 Personalització de Gràfics

15.4 Gràfics acumulats

15.5 Gràfics circulars

16. Treball amb diferents fulles i llibres

17. Suma i comptant condicionals

18. Validacions de cel·les

18.1 Validacions de llesta

18.2 Validacions de data

18.3 Validacions d'hora

18.4 Validacions personalitzades

Metodologia

El curs tindrà una metodologia tant teòrica com pràctica. De cada explicació teòrica, es faran exercicis per consolidar els coneixements explicats.

Destinataris

Tota aquella persona amb pocs coneixements d'aquest programa que hagi d'utilitzar l'excel en el seu lloc de treball.

Informació del Curs

Preu: 200 € ( IVA Exempt) , Descompte Soci, Club Cambra 10%

Dia de Realització Divendres ( 24 i 31 de Març)

Horari de 9 a 14 hores

Modalitat:

Format:

Destinataris:

Municipi:

Duració: 10 hores

Data inici curs: 24 de Març de 2023

Data fi de curs: 31 de març de 2023

Adreça: Cambra de l'Anoia c/ Born, 5 08700 Igualada Telèfon: 93 416 93 00 ( Extensió 1035)
Preinscripció a la formació