Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Operador/a industrial de caldera

Totes les empreses que disposin d’equips a pressió, han de tenir personal qualificat i acreditat per la Subdirecció General de Seguretat Industrial del Dpt. d’Empresa i Treball. Aquest curs forma als alumnes assistents amb els coneixements necessaris per superar l’examen d’Operador/a industrial de caldera de la Generalitat de Catalunya.

Programa del curs:

  1. Conceptes bàsics
  2. Normes de seguretat
  3. Combustió
  4. Disposicions generals constructives en Calderes Pirotubulars
  5. Disposicions generals constructives en Calderes Aquatubulars
  6. Accessoris i elements addicionals
  7. Tractament d’aigua per a calderes
  8. Conducció de calderes i el seu manteniment
  9. Reglament d’aparells a pressió

Associats: 800 €

No associats: 1000 €

Modalitat:

Destinataris:

Municipi:

Duració: 50 hores

Data inici curs: 22/09/2023

Data fi de curs: 1 de desembre de 2023

Professor: Josep Mª Macià

Adreça: Ctra. de Manresa, 131
Preinscripció a la formació