Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Política retributiva i increments salarials

Programa:

 1. El concepte de recompensa total, més enllà del salari.
 2. Descripció i valoració de llocs com a antecedent del diagnòstic retributiu.
 3. Diagnòstic retributiu: equitat interna i competitivitat externa.
 4. El RD 902/2020, i el registre i l’auditoria retributiva en matèria d’igualtat de gènere.
 5. Definició de política retributiva:
  • Elements per a la seva definició: pràctica retributiva actual, cultura organitzativa, recursos disponibles, i previsió de plantilla.
  • Bandes i/o referències retributives.
 6. Retrospectiva i perspectiva d’evolució salarial al nostre entorn.
 7. Increments salarials:
  • Evolució dins les bandes retributives.
  • Matriu d’increments segons situació a la banda, i acompliment consolidat.
  • Etapes de carrera professional, i evolució salarial.

Informació del curs:

 • Horari: dimecres de 9 a 14 h.
 • Preu socis: 250 € / Preu no socis: 325 € (parcialment bonificable)

Modalitat:

Format:

Destinataris:

Municipi:

Duració: 10 hores

Data inici curs: 03/07/2024

Data fi de curs: 10 de juliol de 2024

Professor: Eduard Legazpi

Adreça: Ctra. de Manresa, 131
Preinscripció a la formació