Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Retribucions variables

Destinataris

Persones que treballin en departaments de personal i recursos humans d'una empresa.

Objectius

Proporcionar als participants eines, mètodes, sistemes i coneixements adequats per a implantar models d'incentivació i retribució variable que siguin un element de motivació, autofinançables, i amb un clar impacte positiu en resultats.

Programa

1. Introducció i Presentació: objectius del curs, i expectatives i preocupacions

2. Conceptes bàsics de política retributiva

- Recompensa i retribució

- Estructura salarial

- Equitat interna

- Competitivitat interna

- Bandes salarials.

Exercici pràctic: anàlisi de la pràctica retributiva a una empresa

3. La Retribució Variable com a element de motivació

- L'autofinançament dels sistemes d'incentivació

- Retribució variable i acompliment

- Direcció per Objectius

- Gestió per competències: com les actituds, conductes i comportaments poden impactar en la retribució variable

Exercici pràctic: retribució variable per a un equip directiu

4. Estructura dels sistemes de Retribució Variable

- Llindars de consecució

- Establiment d'indicadors, ponderació, i nivells d'assoliment

- Models continus i per trams

- Errades més comunes en el procés d'implantació del Variable

Exercici pràctic: retribució per a un equip de vendes

5. Models i formes de Retribució Variable

- Bonus

- Comissions

- Primes

- Premis

- Variable a llarg termini:retribució diferida, stock options, entrega d'accions, etc.

Visionat de fragments de pel·lícula.

Metodologia

Les sessions seran participatives i amb una metodologia més pràctica que teòrica, que inclourà exercicis, casos pràctics, exemples i debats.

Informació del Curs

  • Preu : 205 € IVA Exempt (Promoció Club Cambra 10 % de descompte).
  • Dia de realització del curs: Dijous a les 9 hores.

Modalitat:

Format:

Destinataris:

Municipi:

Duració: 8 hores

Data inici curs: 1 de Juny 2023

Data fi de curs: 8 de juny de 2023

Adreça: Cambra Comerç ( Delegació Anoia) Carrer Born, 5, 08700 Igualada, Barcelona 902448448 ext 1035
Preinscripció a la formació