Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Menjadors

El Departament d´Educació del Consell Comarcal de l´Anoia gestiona el servei de menjador escolar pels alumnes que s´han de desplaçar obligatòriament del seu municipi i, d´acord amb el mapa escolar, els correspon també la gratuïtat d´aquest servei. Alhora, preveu també per aquells alumnes que no gaudeixin de menjador gratuït, la possibilitat d´atorgar ajuts individuals de menjador . Aquesta gestió inclou la supervisió sanitària i dietètica del servei.

Aquests serveis queden regulats pel Decret 160 , de 14 de maig de 1996, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 2208 de 20 de maig de 1996, a través del qual es regula el servei escolar de menjador als centres docents públics de titularitat del Departament d´Educació.

Decret 160/1996 de 14 de maig regulador del servei de menjador [67KB]
Guia Alimentació saludable etapa escolar [3.17MB]

Menjadors Obligatoris
Sol·licitud de prestació del servei de menjador escolar obligatori 2018-2019 [200KB]