Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Projectes Estratègics

PROGRAMA DE SUPORT A LES DONES EN ELS ÀMBITS RURAL I URBÀ

Es tracta d’un programa d’orientació laboral i acompanyament integral per a dones/noies de la comarca de l'Anoia en situació d'atur.

L'objectiu és potenciar, treballar i validar les competències personals, fomentar l'adquisició d'hàbits de recerca de feina i qualificar o requalificar professionalment a les dones participants en el sector de l'economia verda o el sector digital.  

PROGRAMA ORIENTA

El Programa Orienta 2023 és un servei especialitzat d'orientació laboral i acompanyament a la inserció per la millora de les competències d'accés al mercat de treball.

Està destinat a persones demandants d’ocupació en situació d’atur i persones treballadores que es troben en situació de precarietat laboral.

NEXES 

El PROJECTE NEXES és un dispositiu ocupacional específic per oferir recursos i generar noves sinergies entre serveis, agents, administracions, entitats, persones usuàries i empreses de la comarca. 

Es tracta d’un servei que aporta qualitat afegida al procés d'orientació i als Serveis Locals d’Ocupació comarcals.

DIGIT-ALL: OFICINA D’ACOMPANYAMENT DIGITAL DE L’ANOIA 

El projecte Digit-All: Oficina d'Acompanyament Digital de l'Anoia, impulsat pel Consell Comarcal de l'Anoia amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, es defineix com un dispositiu de suport, acompanyament i capacitació a la digitalització ciutadana.

PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 2023-2024 LÍNIA ACOL 

El Programa Treball i Formació és una política de Foment de l'Ocupació, que mitjançant els projectes de millora de l'ocupabilitat de les persones treballadores en situació d'atur amb especial vulnerabilitat i amb més dificultats per accedir al treball, els permet adquirir experiència laboral en un entorn real de treball, i si escau també obtinguin la qualificació o les capacitats necessàries, per a la seva inserció laboral. 

PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 2023 JOVES TUTELATS I EX TUTELATS 

El Programa Treball i Formació és una política de Foment de l'Ocupació, que mitjançant els projectes de millora de l'ocupabilitat de les persones treballadores en situació d'atur amb especial vulnerabilitat i amb més dificultats per accedir al treball, els permet adquirir experiència laboral en un entorn real de treball, i si escau també obtinguin la qualificació o les capacitats necessàries, per a la seva inserció laboral. 

PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 2023 ANTICIPADA LÍNIES MG52, PRGC, PANP, DONA

El Programa Treball i Formació és una política de Foment de l'Ocupació, que mitjançant els projectes de millora de l'ocupabilitat de les persones treballadores en situació d'atur amb especial vulnerabilitat i amb més dificultats per accedir al treball, els permet adquirir experiència laboral en un entorn real de treball, i si escau també obtinguin la qualificació o les capacitats necessàries, per a la seva inserció laboral. 

PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 2022-2023 LÍNIA DONA

L'objectiu d'aquest programa és facilitar a les dones en situació d'atur amb més dificultats d'accedir al mercat de treball o allunyades d'aquest mercat per les dificultats d'accedir-hi, la millora de la seva ocupabilitat i les seves competències professionals. Això es fa mitjançant la subscripció d'un contracte laboral i desenvolupant unes tasques professionals i de formació.

ANOIA ACTIVA 

Anoia Activa és un projecte emmarcat dins la subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya, “Treball a les Comarques”. Aquest està coliderat pel Consell Comarcal de l’Anoia i l’Ajuntament d’Igualada, i té per objectiu dinamitzar el territori i reduir la crisi d’ocupació i millorar la competitivitat de les empreses, mitjançant la cooperació amb diverses entitats socioeconòmiques de la comarca, ajuntaments i teixit empresarial. 

CLSE I XARXA EMPRÈN: SERVEIS PER A PERSONES EMPRENEDORES 

El servei t’ofereix el suport que necessites per a la creació de la teva empresa, concretament t’ofereix unes accions i serveis bàsics d’informació i orientació, assessorament, formació i consolidació. Aquestes accions s’ampliaran mitjançant la realització de diverses accions i serveis complementaris.