Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Projectes Estratègics

ORIENTA

El programa Orienta és un servei personalitzat d'orientació professional i d'acompanyament a la inserció dut a terme pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en col·laboració amb el Consell Comarcal de l'Anoia.  

NEXES 

El PROJECTE NEXES és un dispositiu ocupacional específic per oferir recursos i generar noves sinergies entre serveis, agents, administracions, entitats, persones usuàries i empreses de la comarca. 

Es tracta d’un servei que aporta qualitat afegida al procés d'orientació i als Serveis Locals d’Ocupació comarcals.

DIGIT-ALL: OFICINA D’ACOMPANYAMENT DIGITAL DE L’ANOIA 

El projecte Digit-All: Oficina d'Acompanyament Digital de l'Anoia, impulsat pel Consell Comarcal de l'Anoia amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, es defineix com un dispositiu de suport, acompanyament i capacitació a la digitalització ciutadana.

PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 2022 - LÍNIA ACOL 

El Programa Treball i Formació és una política de Foment de l'Ocupació, que mitjançant els projectes de millora de l'ocupabilitat de les persones treballadores en situació d'atur amb especial vulnerabilitat i amb més dificultats per accedir al treball, els permet adquirir experiència laboral en un entorn real de treball, i si escau també obtinguin la qualificació o les capacitats necessàries, per a la seva inserció laboral. 

PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 2022-2023 LÍNIES MG52, PRGC, PANP

El Programa Treball i Formació és una política de Foment de l'Ocupació, que mitjançant els projectes de millora de l'ocupabilitat de les persones treballadores en situació d'atur amb especial vulnerabilitat i amb més dificultats per accedir al treball, els permet adquirir experiència laboral en un entorn real de treball, i si escau també obtinguin la qualificació o les capacitats necessàries, per a la seva inserció laboral. 

PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 2022-2023 LÍNIA DONA

L'objectiu d'aquest programa és facilitar a les dones en situació d'atur amb més dificultats d'accedir al mercat de treball o allunyades d'aquest mercat per les dificultats d'accedir-hi, la millora de la seva ocupabilitat i les seves competències professionals. Això es fa mitjançant la subscripció d'un contracte laboral i desenvolupant unes tasques professionals i de formació.

ANOIA ACTIVA 

Anoia Activa és un projecte emmarcat dins la subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya, “Treball a les 7 comarques”. Aquest està coliderat pel Consell Comarcal de l’Anoia i l’Ajuntament d’Igualada, i té per objectiu dinamitzar el territori i reduir la crisi d’ocupació i millorar la competitivitat de les empreses, mitjançant la cooperació amb diverses entitats socioeconòmiques de la comarca, ajuntaments i teixit empresarial. 

CLSE I XARXA EMPRÈN: SERVEIS PER A PERSONES EMPRENEDORES 

El servei t’ofereix el suport que necessites per a la creació de la teva empresa, concretament t’ofereix unes accions i serveis bàsics d’informació i orientació, assessorament, formació i consolidació. Aquestes accions s’ampliaran mitjançant la realització de diverses accions i serveis complementaris.