Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Protocol per a l’abordatge de la violència masclista

La Comarca de l´Anoia compta amb un protocol per a l’abordatge de la violència masclista, que té com objectius:

  • Contribuir decisivament a l’eradicació de la violència masclista a la Comarca de l’Anoia a partir d’un model d’intervenció que situï les dones com a subjectes actius d’atenció.
  • Donar una resposta social i institucional integrada i satisfactòria a les dones afectades de violència masclista i els seus fills i filles.
  • Establir una xarxa territorial i coordinada que vetlli pel desplegament i la millora d’un model d’intervenció integral, tot minimitzant la victimització secundària de les dones en situació de violència masclista.