Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Atenció a les situacions de maltractament

L’any 2014, fruit d’un treball i recorregut per part del nostre Departament, es dissenya el programa “Pels bons tractes a les persones grans”.

En aquest programa es dissenyen diferents accions per sensibilitzar, detectar i abordar aquelles possibles situacions de maltractaments en persones grans.

Les accions més remarcables van ser:

 1. Campanya “Tracta’m bé”
 2. EAVA

1. Campanya “Tracta’m bé”

Arriba la campanya “Tracta'm bé” per prevenir els maltractaments a les persones grans

El Consell Comarcal de l’Anoia i l’Ajuntament d’Igualada van presentar la campanya
Tracta’m bé” de prevenció dels maltractaments a les persones grans el juny del 2015.
La campanya s’ha fet amb conveni amb el Consell Comarcal del Solsonès, creadors d’aquesta acció de sensibilització.

L’envelliment de la població és un fenomen important de transformació social que porta associat canvis en la quotidianitat de les persones i en les relacions entre generacions, així com en la vida dels pobles i de les ciutats.

En aquest nou escenari, hem d’estar molt alerta a les situacions de vulnerabilitat que poden patir les persones grans, com el maltractament o l’abús físic, sexual, psicològic o emocional, així com l’abandonament, la negligència o l’abús material o financer. Aquestes diferents expressions d’abús envers les persones grans són una de les formes de violència més ocultes en la nostra societat.

Per aquest motiu, el departament de Benestar Social i Atenció a la Ciutadania del Consell Comarcal de l’Anoia i el departament de Serveis
Socials de l’Ajuntament d’Igualada van voler endegar la campanya “Tracta’m bé” de prevenció dels maltractaments a les persones grans que va crear el Consell Comarcal del Solsonès i que ja s’està estenent a altres territoris donat el seu gran impacte social.

Es pretén evidenciar casos reals de persones de la comarca que mostrin situacions amb bon tracte cap a les persones grans.
Per fer-ho, els membres del Consell de la Gent Gran de l’Anoia han participat activament en qualsevol de les accions de la campanya.

Podeu veure el vídeo sobre com es va elaborar la campanya en el següent link (https://www.youtube.com/watch?v=2EDKAGlXEy8 )

Així mateix, la campanya “Tracta’m bé” té diferents accions associades, les quals s’han anat desenvolupant des de la nostra Unitat:

 1. Imatges amb tracte
 2. Relats amb tracte
 3. Escenes amb tracte
 4. Comerços amb tracte
 5. Aules amb tracte
 6. Presentació a municipis
 7. “Tracta’t bé”

A. IMATGES AMB TRACTE

Primer de tot es van elaborar les “Imatges amb tracte”. Persones del territori que, d’alguna manera són referenciades i que mostren una escena de bon tracte, donant valor a aquells aspectes més importants.

Amb les imatges editades, es van facilitar a totes les persones majors de 65 anys de tota la comarca de l’Anoia.

Així doncs, segons les situacions que es van pensar, es van trobar els actors i actrius que vivien realment aquella situació.

 1. Estar atent a les necessitats de les persones grans és un bon tracte
  La Teresa, com altres persones grans, té una certa dependència perquè algú l’ajudi en el seu dia a dia. Avançar-se i escoltar allò que necessita la persona gran és garantia de viure amb la major qualitat de vida possible.

 2. Mostrar afecte a les persones grans és un bon tracte
  Sovint les persones grans cauen en el parany de l’ edatisme, és a dir, la discriminació per raó d’edat. Tothom mereixem ser atesos educadament però només aquelles persones sensibles entenen que també ho poden fer amb la simpatia que es mereixen també les persones grans. L’Alícia n’és un bon exemple

 3. Deixar que les persones grans segueixin gestionant els seus diners és un bon tracte
  Els anys passen i les persones grans acumulen aquella experiència que només els confirma la seva capacitat de seguir portant els seus propis comptes. Decidir si volen assessorament, si volen comprar o gastar els seus diners en allò que els ve més de gust, només ho poden decidir ells, mentre les capacitats ho permetin, tal i com han fet sempre. La Teresa, en Florenci i els del seu voltant ho tenen clar.

 4. Promoure l’autonomia de les persones grans és un bon tracte
  El món avança i, amb ell, totes les persones independentment de l’edat. Mantenir-se connectat a la xarxa social i veïnal també pot passar per estar connectat a l’ordinador. Una porta en la qual no hi ha fronteres d’edat ni de capacitat. Així ens ho mostra la Dolors.

 5. Reconèixer les capacitats i habilitats de les persones grans és un bon tracte
  En Jaume, com qualsevol altra persona gran, té un bagatge personal i professional indubtable. És la nostra obligació valorar aquesta saviesa i que transcendeixi a la resta de la societat.

 6. Escoltar les persones grans és un bon tracte
  És important que les noves generacions entenguin la importància d’escoltar la saviesa de les persones grans. El valor de la seva transmissió només la poden donar aquells que l’escolten, tal i com li passa a en Joan.

B. RELATS AMB TRACTE

Es van repartir més de 100 exemplars a biblioteques, ambulatoris, hospital, centres d’atenció diürna i residencial, etc. a fi que les persones poguessin conèixer els diferents tipus de situacions de maltractament.

També es va utilitzar en clubs de lectura, espai radiofònic, etc.

C. ESCENES AMB TRACTE

Es va promoure perquè grups de teatre, posessin en escena les diferents històries explicades en el llibre “Relats amb tracte”.

D. ESTABLIMENTS AMB TRACTE

Cada 2 anys es reparteixen cartells de les “imatges amb tracte” als comerços de tota la comarca, on  juntament amb el cartell també es facilita informació sobre quins indicadors han de tenir en compte els comerciants per detectar possibles situacions de vulnerabilitat i què fer.

E. AULES AMB TRACTE 

El propi Consell de la Gent Gran de l’Anoia ha rebut formació per aprendre a com contar contes als menuts, ha dissenyat material per a una presentació sobre què és el fenomen de la “Vellesa” per a adolescents, i participa en les maletes pedagògiques que sol·liciten els centres educatius per explicar contes amb tracte.

L’èxit rau en el fet que les pròpies persones grans expliquin des de la seva experiència què significa la vellesa, combatent mites i estereotips entorn aquesta etapa de la vida.


2. EAVA, Equip d’Atenció a la Vellesa de l’Anoia

.
L'Equip d'Atenció a la Vellesa de l'Anoia (EAVA) del Consell Comarcal compleix el seu primer any

Equip multidisciplinari especialitzat en persones grans en situació de possible maltractament amb la finalitat de garantir la protecció de les persones grans de la comarca.

A qui s’adreça

A persones grans que se sap o se sospita que viuen alguna forma de maltractament, dins l’àmbit domiciliari o institucional. S’atenen situacions de maltractament físic, psicològic, sexual, econòmic, abandó, negligència o autonegligència i vulneració de drets.

Qui sol·licita el servei

Professionals de l’àmbit social de:

 • Serveis socials bàsics
 • Serveis socials especialitzats (residències i centres de dia)
 • Entitats socials
 • Serveis de salut

Com treballa:

Coordinadament amb el/la professional de l’entitat derivant, plantejant un abordatge flexible segons la situació de cada cas:

 • Accions preventives
 • Assessorament als professionals (legal, psicològic, treball social, mèdic…)
 • Estudi per al diagnòstic del cas
 • Propostes de millora
 • Intervenció per a realitzar els canvis necessaris
 • Recuperació de les persones implicades

Guia Territorial de l’Anoia per a l’actuació contra els maltractaments a les persones grans [ 1,1MB]
Triptic EAVA [ 400KB]
EAVA Memòria 2021 [2MB]
EAVA informe 2019 [2MB]
Manifest per denunciar el maltractament a les persones grans arran de la crisi de la Covid-19 [800KB]
Llistat d’entitats adherides al manifest per denunciar el maltractament a les persones grans arran de la crisi de la covid-19 [200KB]

Contacte: eava@anoia.cat
Tel 938051585 (ext. 1)