Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Servei Comarcal de Català de l’Anoia

El Servei Comarcal de Català de l'Anoia forma part del Consorci per a la Normalització Lingüística, que és un ens públic integrat per la Generalitat de Catalunya, ajuntaments, consells comarcals i algunes diputacions.

El Centre de Normalització Lingüística Montserrat està format per 4 consells comarcals (Anoia, Bages, Berguedà i Cerdanya) i pels ajuntaments d’Igualada, Berga i Manresa. La finalitat del Centre és fomentar el coneixement, l’ús i la divulgació de la llengua catalana. Per això s’ofereixen els serveis següents:

  • Ensenyament de català per a adults
  • Assessorament lingüístic
  • Promoció de l'ús social de català
  • Voluntariat per la llengua

Si voleu més informació, us podeu posar en contacte amb el tècnic responsable del servei:

Marina Planell a/e anoia@cpnl.cat
o bé consulteu el web del Consorci: >> http://www.cpnl.cat