Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Programes de suport del Servei de Participació Ciutadana

1.Programa de suport als municipis
Aquest programa consisteix en facilitar l'assessorament i el suport tècnic als municipis en el foment de la participació ciutadana. Són principalment els municipis els qui fomenten la participació des de la proximitat dels territoris, i el consell comarcal pot contribuir-hi.

2.Programa de suport a les àrees del consells comarcal
Aquest programa consisteix en fomentar les polítiques participatives des de totes les àrees del Consell. Per poder-ho fer, el Servei de Participació Ciutadana treballa amb eines participatives (processos de participació ciutadana) per tal de recollir l'opinió dels ciutadans en les accions que es projecten des del Consell Comarcal.

TIPOLOGIA DE PROCESSOS PARTICIPATIUS:

  • Processos de participació dels Plans locals i comarcals: En aquesta línea s’assessora a les àrees a l’hora d'idear els plans amb mecanismes de participació ciutadana.
  • Processos de participació de projectes i actuacions de les àrees.
  • Processos de participació ciutadana d’àmbit comarcal

3.Programa de suport a les entitats
Aquest programa consisteix en fomentar la participació dins de les pròpies entitats fomentant els Plans de participació.

El Pla de participació és el document marc que ha de servir per planificar, impulsar i ordenar la participació de tots els agents implicats en el projecte de l’entitat. Es tracta d’una eina pràctica que ha d’actuar com a guia per al desenvolupament de la participació en l’entitat, tot definint els criteris, objectius i propostes.

Formulari de sol·licitud del programa de suport (adjunt)

Sol·licitud de suport [43 KB]