Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Salutació

Xavier Boquete

És un plaer per a mi donar-vos la benvinguda al web del Consell Comarcal de l’Anoia, una finestra als 33 municipis de la nostra comarca, un espai i una eina d’informació, interrelació i participació on hi trobareu tota la informació oficial, des de les notícies d’actualitat a la carta de serveis passant per la normativa i els actes de l’agenda.

En l’actual context d’atacs constants recentralitzadors del govern central és quan prenen més importància els papers dels Consells Comarcals i Ajuntaments com a administracions més properes al ciutadà i, per tant, una de les principals eines transformadores de la nostra realitat.

L’autèntica raó de ser d’aquest Consell Comarcal és servir als ciutadans i estar al costat dels municipis. De tots 33, sense cap excepció. Però especialment dels pobles més petits. La singularitat de la nostra comarca, i també del conjunt del país, amb un territori extens i poc poblat, fa del tot necessària l’existència dels Consells Comarcals. Sense ells, aquests petits municipis molt difícilment podrien prestar als ciutadans serveis bàsics com els serveis socials, el transport o el menjador escolar, per posar-ne alguns exemples. Aquest model no hauria d’estar en qüestió, perquè els Consells Comarcals han ajudat a dotar tots els catalans d’uns mateixos serveis, visquin on visquin, i en igualtat d’oportunitats.

És per tant per a mi, una gran responsabilitat i a la vegada una satisfacció tornar a presidir el Consell Comarcal de l’Anoia, un gran repte que torno a afrontar amb il·lusió i moltes ganes de treballar. En aquest sentit, la nostra acció de govern pivotarà sobre quatre eixos principals: l’eix social, l’eix econòmic, l’eix mediambiental i l’eix nacional. Sempre amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes i construir un país millor. Perquè això sigui possible necessitem sumar esforços amb altres administracions, ciutadania, agents socials i econòmics. Des d’aquí, us encoratjo a comprometre-us amb el vostre poble i a gaudir-ne d’ell.

Xavier Boquete i Saiz
President del Consell Comarcal de l’Anoia