Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

SAI – LGTBI

El Parlament de Catalunya va promulgar la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia (LGBTI) i evitar-los situacions de discriminació i violència, per assegurar que a Catalunya es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat. L’evolució en matèria de drets per a les persones LGBTI ha estat motivada pel canvi de comprensió social respecte a aquesta qüestió, si bé aquest canvi és gradual i desigual. Aquesta llei vol regular un seguit d’aspectes en què les estadístiques dels darrers anys demostren la conveniència d’actuar respecte d’aquesta qüestió, aquestes,donen indicis prou clars que la discriminació per motiu d’orientació sexual, d’identitat de gènere o d’expressió de gènere es continua produint.

La Llei regula qüestions en diferents àmbits perquè es tingui en compte la diversitat afectiva i sexual i s’eviti qualsevol tipus de discriminació, i perquè es disposi de mesures de prevenció i actuació contra l’assetjament de què puguin ésser objecte les persones LGBTI, regulant qüestions en l’àmbit educatiu com els continguts dels materials escolars, en les activitats esportives escolars i en les de lleure infantil i juvenil, en els recursos formatius o en la formació de mares i pares. En l’àmbit de la cultura, el lleure i l’esport s’han introduït criteris d’acció positiva contra qualsevol tipus de discriminació per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere en les activitats esportives, en la producció cultural i en l’educació no formal. La Llei planteja recomanacions als mitjans audiovisuals perquè no es permeti la difusió de continguts que puguin fomentar o justificar l’homofòbia, la bifòbia o la transfòbia.

Els serveis socials són un altre dels àmbits que regula aquesta llei, tant pel que fa a l’establiment de mesures de suport i de prevenció eficaces per a adolescents i joves en situació de vulnerabilitat i per a persones que puguin patir discriminacions múltiples, com pel que fa al foment del respecte a lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals en els equipaments socials.

Defensa els teus drets, denuncia l’homofòbia

Què podeu denunciar com a homofòbia o transfòbia? Qualsevol agressió, insult, amenaça, xantatge, incitació a la violència contra la vostra persona o denegació de prestació de servei (públic o privat), discriminació laboral, assetjament escolar, etc., per raó de la vostra orientació sexual i/o identitat de gènere i/o relació afectiva.

On denunciar? Pots fer-ho presencialment, per telèfon o per Internet.

A les oficines d’atenció al ciutadà (OAC) que hi ha a totes les comissaries dels Mossos d’Esquadra. Presten servei les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any. Per a emergències truqueu al telèfon gratuït 112. A l’hora de denunciar recordeu que heu de presentar un document d’identificació personal.

A l’Àrea LGBTI del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 935 517 717 per Al Departament d'Igualtat i Feminismes   en casos de discriminació pots denunciar-ho a https://igualtat.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/22628-Denuncia-per-discriminacio?category=763e7a0a-a82c-11e3-a972-000c29052e2c 

A les diferents seus del Departament d'Igualtat i Feminismes  https://web.gencat.cat/ca/adreces-i-telefons/detall/index.html?Ordre=&Departaments=&Query=departament+igualtat+i+feminismes

Qui pot denunciar? La víctima o qualsevol persona que hagi estat testimoni o tingui coneixement d’una conducta homòfoba o trànsfoba. És important: - Denunciar sempre els fets, intentant aportar, si podeu, informes mèdics, testimonis, etc. - Assegurar-vos que la vostra denúncia recull totes les expressions, proves i detalls que demostren que es tracta d’una discriminació LGTBI-fòbica.

Servei gratuït i confidencial: sai@anoia.cat