Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Bústia ètica i Bon Govern

La Bústia d’Informacions i Alertes és un canal de comunicació intern perquè aquelles persones que presten serveis al Consell Comarcal de l'Anoia, o bé estan en contacte amb aquests Ens en el context de les seves activitats laborals, i tinguin proves d'una mala praxi al Consell Comarcal, ho puguin informar.

És un canal de comunicació confidencial i, si es desitja, anònim.

La Bústia d’Informacions i alertes del Consell Comarcal, NO és una bústia de queixes i suggeriments.

En cas de voler fer una queixa, consulta o suggeriment, cal adreçar-se a altres canals disponibles a la web del Consell Comarcal.

En cas que l’alerta que es vulgui fer quedi fora de l’àmbit d’actuació de la Bústia d’informacions i alertes del Consell Comarcal, es podrà adreçar a la Bústia de denúncies anònimes de l’Oficina Antifrau de Catalunya.

La Bústia esdevé una eina per reduir les conductes contràries a Dret, potenciar el predomini dels interessos generals i la bona administració dels recursos públics dins del marc del Pla d’Integritat i de Mesures Antifrau del Consell Comarcal.