Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Junta de Portaveus

La Junta de Portaveus és un òrgan no resolutori ni executiu integrat per les persones portaveus dels Grups Polítics amb representació comarcal i presidit pel president o presidenta del Consell Comarcal.

La Junta de Portaveus tindrà com atribució específica debatre les qüestions que hagin de ser sotmeses a aprovació plenària, amb caràcter previ. Aquest coneixement no implica cap limitació a l’hora d’incorporar les qüestions tractades a l’ordre del dia del Ple.

A aquests efectes, la Junta de Portaveus serà fixada amb anterioritat a la convocatòria de cada sessió plenària i en ella es presentarà la proposta d’Ordre del Dia de la convocatòria.

Les sessions de la Junta de Portaveus no produiran efectes administratius i, per tant, no requeriran formalitat de cap mena i no serà necessari estendre acta de les seves reunions ni l’assistència de cap fedatari públic.

En el mandat 2023-2027, la Junta de Portaveus està integrada pel secretari, la interventora i els següents consellers:

GRUP POLÍTICPORTAVEU TITULARPORTAVEU SUPLENT
COMPROMÍS MUNICIPALJordi Baron EscricheJaume Riba Bayo
ESQUERRA REPUBLICANA-ACORD MUNICIPALRaquel Calsina GalanAbel Martos Rozas
CANDIDATURA DE PROGRÉSJosep Casulleras ClosaJordi Gamero Parra
COALICIÓ ALTERNATIVA MUNICIPALISTAPau Ortínez MartíAlexandre M. Talán Franco
VOXFrancisco Javier Rodríguez Llamas
ARA MONTBUI-LA VEU DELS VEÏNS DE MONUTBUIJordi Bòria Taixé

CALENDARI DE TREBALL

En l’actual mandat, s’estableix que les sessions de junta de portaveus se celebren cada tercer dimarts de mes a les 19.30 a la seu del Consell Comarcal.