Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Beques Menjador (Ajuts Individuals de Menjador)

L’objecte de la subvenció és l’atorgament d’ajuts individuals per a la utilització del servei escolar de menjador a alumnes escolaritzats en centres de segon cicle d’educació infantil (EINF-2C), educació primària (EPRI), secundària (ESO) de jornada partida a més d’educació especial (EE) de centres públics i concertats de la comarca de l’Anoia, als quals no correspon la gratuïtat del servei, amb valoració de les condicions econòmiques, familiars i socials dels sol·licitants, i en funció de la disponibilitat econòmica del Consell Comarcal l’Anoia per al curs.

Bases Ajuts Individuals de Menjador curs 2022-2023

Guia per la tramitació dels Ajuts Individuals de menjador – (en Català)

Guía para la tramitación de las ayudas individuales de comedor – (en castellano)

A partir del dia 01/09/22 s’obre el termini per les sol·licituds d’ alumnes de P3 i de matrícula viva.

Iniciar la sol·licitud d’Ajuts individuals de Menjador pel curs 2022-2023