Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Beques Menjador (Ajuts Individuals de Menjador)

Són ajuts individuals per a la utilització del servei de menjador escolar per a alumnes escolaritzats en centres en els cursos de segon i tercer dels ensenyaments de primer cicle d’infantil en aquelles escoles de titularitat de la Generalitat on s’hagi implantat,  de segon cicle d’educació infantil, educació primària, secundària, de jornada partida a més d’educació especial de centres públics i concertats de la comarca de l’Anoia, als quals no correspon la gratuïtat del servei, amb valoració de les condicions econòmiques, familiars i socials dels sol·licitants, i en funció de la disponibilitat econòmica del Consell Comarcal l’Anoia.

Bases Ajuts Individuals de Menjador curs 2023-2024 (en català)

Bases Ayudas Individuals de Comedor curso 2023-2024 (en castellano)

Guia RENOVACIÓ (en català) Si ja la varen demanar el curs passat

Guia RENOVACIÓN (en castellano) Si ya la pidieron el curso pasado

Guia TRAMITACIÓ dels Ajuts Individuals de Menjador (en català) Sol·licituds noves

Guía TRAMITACIÓN de las Ayudas Individuales de Comedor (en castellano) Solicitudes nuevas

Sol·licitud d’ajuts individuals de Menjador pel curs 2023-2024