Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Ajuts Individuals de Menjador

Són ajuts individuals per a la utilització del servei de menjador escolar per a alumnes escolaritzats en centres en els cursos de segon i tercer dels ensenyaments de primer cicle d’infantil en aquelles escoles de titularitat de la Generalitat on s’hagi implantat,  de segon cicle d’educació infantil, educació primària, secundària, de jornada partida a més d’educació especial de centres públics i concertats de la comarca de l’Anoia, als quals no correspon la gratuïtat del servei, amb valoració de les condicions econòmiques, familiars i socials dels sol·licitants, i en funció de la disponibilitat econòmica del Consell Comarcal l’Anoia.

2024-2025

Bases Ajuts Individuals de Menjador curs 2024-2025 (en català)

Guia RENOVACIÓ (en català) Si ja la varen demanar el curs passat

Guia TRAMITACIÓ dels Ajuts Individuals de Menjador (en català) Sol·licituds noves

El període ordinari per a realitzar la sol·licitud ha finalitzat. Es preveu obrir un 2n període a partir del dia 1 de setembre de 2024, si les disponibilitats pressupostàries ho permeten, per les sol·licituds d’ajuts individuals de menjador posteriors.