Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

E-administració

En aquesta apartat hi trobareu els serveis d’administració electrònica que ofereix el consell comarcal.

 

e-trac
e-TRAC

El consell comarcal us ofereix la possibilitat de poder fer els vostres tràmits a través d’internet, amb la mateixa validesa que si ho feu de manera presencial.


e-notum

Notificacions Telemàtiques (e-NOTUM)
L’e-NOTUM és el servei de notificacions telemàtiques que permet que des del Consell Comarcal puguem notificar els ciutadans, les empreses i administracions amb total garantia jurídica.


e-fact
Servei de recepció de factura electrònica (e-FACT)

L'e.FACT és un sistemas de recepció de factures electròniques que els consell comarcal de l'Anoia (a través del Consorci AOC) posa a disposició dels seus proveïdors, per tal de promoure l'estalvi en els procediments de facturació i contribuint a l'impuls i a la difusió de l'ús de la Factura Electrònica.


IDCAT

Servei de Certificació digital (IDCAT)
Un Certificat Digital és un document digital mitjançant el qual un tercer confiable (una autoritat de certificació) garanteix la vinculació entre la identitat d'un subjecte o entitat i la sevaclau pública.