Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

OLH – Oficina Local Habitatge

AJUT LLOGUER JOVES FINS A 36 ANYS.

Aquestes subvencions es destinen a les persones físiques que en el moment de presentar la sol·licitud tinguin fins a 36 anys, que compleixin els requisits que estableix la base 4, i siguin titulars d’un contracte de lloguer o cessió d’ús d’un habitatge o d’una habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent en el territori de Catalunya

Termini per presentar les sol·licituds: del 28 de setembre de 2022 a les 09:00 hores  al 7 d’octubre de 2022 a les 15:00 hores

Imports màxims del lloguer mensual o preu de cessió.

Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental): 900 euros.

Resta de la demarcació de Barcelona: 650 euros.

En els supòsit d’habitació no pot ser superior als imports següents:

Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental): 450 euros.

Resta de la demarcació de Barcelona: 350 euros.

Per a famílies nombroses, famílies monoparentals  i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem mobilitat favorable, l’import màxim de lloguer mensual és de 900 euros a tot el territori de Catalunya.

PRESENTACIÓ TELEMÀTICA a l’enllaç:

https://habitatge.gencat.cat/ca/ambits/convocatories-ajuts-habitatge/subvencions-lloguer-joves/

IDENTIFICACIÓ DIGITAL PER FER EL TRÀMIT TELEMÀTIC:

IdCAT MÒBIL: 

https://idcatmobil.seu.cat/

PRESENTACIÓ PRESENCIAL:

Al Consell Comarcal amb cita prèvia (tel.: 93.805.15.85).