Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

OLH – Oficina Local Habitatge

AJUT LLOGUER 2023

Oberta la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació per a l’any 2023, per a persones que a la data de publicació d’aquesta convocatòria (en data 22/3/2023) es trobin en alguna de les situacions següents:

  1. Tinguin 35 anys o menys. Termini per presentar les sol·licituds: a partir del  23/3/2023 fins el 5/4/2023 ambdós inclosos.
  2. Tinguin de 36 anys a 64 anys. Termini per presentar les sol·licituds: a partir de l'11/4/2023 fins el 12/5/2023 ambdós inclosos.
  3. Tinguin 65 anys o més. Termini per presentar les sol·licituds: a partir de l'11/4/2023 fins el 12/5/2023 ambdós inclosos.

Documentació que cal aportar:

1.- DNI'S.

2.- Llibre de Família si n'hi ha fills menors.

3.- Contracte de lloguer.

4.- Rebuts de lloguer pagats de gener 2023 fins l'actualitat.

5.- Certificat de Titularitat bancària o document SEPA (adjunt a la sol·licitud) segellat pel banc.

PRESENTACIÓ TELEMÀTICA a l’enllaç:

Subvencions per al pagament de lloguer o cessió d'ús. Habitatge (gencat.cat)

IDENTIFICACIÓ DIGITAL PER FER EL TRÀMIT TELEMÀTIC:

IdCAT MÒBIL: 

https://idcatmobil.seu.cat/

PRESENTACIÓ PRESENCIAL:

Al Consell Comarcal amb cita prèvia (tel.: 93.805.15.85).