Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

OLH – Oficina Local Habitatge

SUBVENCIÓ PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER PER A PERSONES GRANS (MAJORS DE 
65 ANYS). CONVOCATÒRIA 2022. 

Termini per presentar les sol·licituds: del 25 de febrer de 2022 al 29 d'abril de 2022. 

PRESENTACIÓ TELEMÀTICA DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER AL  PAGAMENT DEL LLOGUER PER A PERSONES GRANS (MAJORS DE 65 ANYS).  CONVOCATÒRIA 2021
habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/22020_Subvencions-lloguer-gent-gran?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

SOL·LICITUD SUBVENCIÓ LLOGUER MAJORS DE 65 ANYS