Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Material i recursos d’interès

L’Institut Català de les Dones posa a disposició de la ciutadania un seguit de documents divulgatius amb recomanacions [1] [2], serveis i noves ajudes per fer front a la violència masclista en la situació de crisi sociosanitària actual, ja siguis directament una dona que travessa una situació de violència masclista, una persona del seu entorn [3] més immediat o una persona professional [4]del circuit d’abordatge de les violències masclistes. 

Pel que fa a les víctimes de violència masclista, hi ha recomanacions específiques en diferents situacions: 

* Recomanacions per identificar una situació de violència masclista [5] 
* Recomanacions per a dones en situació de violència masclista [6] 
* Recomanacions per fer-hi front emocionalment [7] 
* Recomanacions per a dones que pateixen violència masclista i no conviuen amb l'agressor [8] 
* Recomanacions per a dones que pateixen violència masclista i conviuen amb l'agressor [9] 

Aquesta iniciativa se suma a les diferents actuacions que ha creat el Govern de la Generalitat en l’estat d’alerta per garantir l’atenció a les dones en situació de violències masclistes i introduir a perspectiva de gènere en les decisions per al reactivament. 
L’objectiu és contrarestar les dificultats de les dones en moments de crisi sanitària, social i econòmica per accedir a serveis i altres suports importants com professionals, familiars i amistats, en un entorn de situació crítica i greu com un confinament forçat amb l’agressor i també al llarg del desconfinament i procés per arribar a la normalitat. 

A més de fer seguiments a les dones usuàries dels serveis per aquesta qüestió i recolzar el treball de les professionals d’atenció de tot el territori, crear espais de coordinació interinstitucional i amb entitats, o introduir la perspectiva de gènere en el Pla per a la reactivació econòmica i protecció social, son estratègies de l’ICD per garantir l’atenció: l’ampliació del servei telefònic permanent 900900120 o l’impuls d’una nova xarxa de proximitat gràcies a la col·laboració dels establiments comercials operatius a través de la campanya “Establiment segur contra la violència masclista” [10]. 

Tant el 900900120 com el web dones.gencat.cat [11] a la plana “Serveis en l’estat de confinament” [11] centralitzen tota la informació sobre les modificacions que han sofert els serveis d’atenció a dones en situació de violència masclista i com accedir-hi, ja siguin serveis d’altres departaments de la Generalitat, ajuntaments, consells comarcals, i entitats d’atenció. 

Les recomanacions a professionals, a les persones de l’entorn i a les mateixes víctimes de violència masclista en diferents situacions que es poden trobar han estat elaborades conjuntament amb el Consell Nacional de les Dones de Catalunya. 

Links: 

[1] 
dones.gencat.cat/ca/ambits/violencia_masclista/recomanacions-contra-la-violencia-masclista
[2] 
dones.gencat.cat/ca/ambits/violencia_masclista/recomanacions-contra-la-violencia-masclista-en-confinament/http:/dones.gencat.cat/ca/ambits/violencia_masclista/recomanacions-contra-la-violencia-masclista-en-confinament
[3] 
dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/violencia_masclista/Recomancions-VM-Confinament/documents/Recomanacions_Entorn.pdf
[4] 
dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/violencia_masclista/Recomancions-VM-Confinament/documents/Recomanacions_Professionals.pdf
[5] 
dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/violencia_masclista/Recomancions-VM-Confinament/documents/Recomanacions_Dones_Identificacio.pdf
[6] 
dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/violencia_masclista/Recomancions-VM-Confinament/documents/Recomanacions_Dones_Ampliat-1.pdf
[7] 
dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/violencia_masclista/Recomancions-VM-Confinament/documents/Recomanacions_Dones_Convivencia_Emocional-1.pdf
[8] 
dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/violencia_masclista/Recomancions-VM-Confinament/documents/Recomanacions_Dones_NoConvivencia.pdf
[9] 
dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/violencia_masclista/Recomancions-VM-Confinament/documents/Recomanacions_Dones_Convivencia_General.pdf
[10] 
dones.gencat.cat/ca/ambits/violencia_masclista/campanya-establiment-segur
[11] 
dones.gencat.cat/ca/ambits/violencia_masclista/serveis-en-lestat-de-confinament

Manual llenguatge no sexista

Guia d’entitats de la Comarca de l´Anoia..

Associació Cultural de Dones Odenenques 

Associació de Dones de Masquefa 

Associació de la Dona Vilanovina 

Associació Recreativa Cultural de Dones de Calaf i Comarca. ARCA 

Dones amb Empenta 

Dones de les Tardes dels Dimecres d'Igualada 

UEA Inquieta (Unió Empresarial de l’Anoia) 

Plataforma feminista de l´Anoia