Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Unitat de Vellesa, Discapacitat i Salut Mental

Presentació


Des d’aquesta unitat es vol promoure l’envelliment actiu i responsable, així com vetllar pel benestar de les persones amb discapacitat i salut mental.

Entenem VELLESA com una fase del cicle vital de les persones que pot ser viscuda d’una forma plena o activa, però en la qual poden donar-se situacions que comportin una necessitat de suport. Des del Consell Comarcal de l’Anoia es treballa per intentar garantir que, en tota circumstància, les persones grans puguin gaudir d’aquesta etapa amb la màxima qualitat de vida possible.

La Vellesa Activa s’entén com l’oportunitat de les persones de poder desenvolupar-se potenciant la seva participació en la societat i en aquelles activitats físiques, intel·lectuals i de lleure que les enriqueixin. Des del Consell Comarcal de l’Anoia s’ha promogut un espai de trobada i debat que vol representar les persones grans de la comarca mitjançant un òrgan col·legiat de participació i consulta: el Consell de la Gent Gran de l’Anoia.

Algunes de les actuacions més destacades d’aquest òrgan han estat el  treball realitzat en la diagnosi i l’elaboració del Pla Comarcal de la Gent Gran de l’Anoia, l’ impuls del projecte Voluntariat Sènior a l’Anoia, el desenvolupament de la campanya “Tracta’m bé” de prevenció de situacions de maltractaments a les persones grans, l’Informe de seguiment del 7è Congrés Nacional de la Gent Gran de Catalunya, i la participació activa en el 8è Congrés Nacional de la Gent Gran de Catalunya.

Per altra banda, l'Organització Mundial de la Salut (OMS, 2001) va descriure la DISCAPACITAT com: "discapacitat és qualsevol alteració en la capacitat d'actuació i participació de la persona, originada per una deficiència, que representa una desviació de la "norma" generalment acceptada en relació a l'estat biomèdic del cos i les seves funcions. Les deficiències poden ser temporals o permanents, progressives, regressives o estàtiques i no tenen relació causal ni amb la seva etiologia ni en la seva forma de desenvolupar-se."

La nostra tasca com a Departament és poder escoltar les necessitats de les persones que atenem a fi de vetllar per projectes, idees i desenvolupament de marcs normatius en benefici de les persones amb discapacitat.

A més, des la nostra Unitat, també atenem específicament la SALUT MENTAL.

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), «la salut és un estat de complet benestar físic, mental i social, i no solament l’absència d’afeccions o malalties». (OMS, 1946).

Així mateix, l’OMS descriu la salut mental com la capacitat d’establir unes relacions harmonioses amb els altres, i la participació constructiva a les modificacions de l’ambient físic i social. En aquest sentit, la salut mental és la base per al benestar i funcionament efectiu d’un individu i d’una comunitat.

Així doncs, apostem per la participació en comissions tècniques i ciutadanes com també donem suport a  projectes d’interès social que procurin pel benestar de les persones grans, persones amb discapacitat i persones amb malaltia mental.