Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Com obtenir un Certificat Digital?

La via per a l’obtenció d’un certificat digital és.
1. Emplenar i signar la fitxa de subscriptor del servei i fer-la arribar a CATCERT a través de l’EACAT (totes les persones de la fitxa, han de tenir usuari a l’EACAT i activada la signatura).

a. En cas que es tracti d’un ens de nova creació, caldrà que també demani la seva “alta” a l’EACAT, i la fitxa de subscriptor, signada, s’enviï a través de correu postal.

b. A continuació, s’haurà de fer la petició, també en paper, de certificats per al responsable del servei i pel certificador de dades. A partir d’aquí, la resta de certificats digitals s’hauran de demanar a través de l’EACAT.

2. A l’EACAT, a l’apartat secretaria, subapartat certificats digitals, podreu demanar els certificats digitals personals i els certificats digitals d’entitat.
Des del mes de juny de 2010, no s’accepten peticions de certificats digitals en paper, a no ser que es tracti d’entitats de nova creació...

3. Reviseu que, si es possible pel nombre de treballadors de l’ajuntament, per a cada “rol” tingueu 2 persones (suplent i titular), de manera que no us quedeu sense la possibilitat de demanar certificats.

Fitxa subscriptor ERV [1.18MB]