Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Ensenyament

Ensenyament

El Decret 219/1989 d'1 d'agost, del Departament d´Educació de la Generalitat de Catalunya, estableix la delegació de competències a les comarques, a través de convenis, per a la gestió del transport escolar col·lectiu (TEC) i els ajuts individuals de desplaçament (AID), alhora també delega les competències per a la gestió del servei de menjador escolar i ajuts individuals de menjador (AIM).

El Departament d´Educació va signar un conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de l´Anoia per tal de gestionar i coordinar el transport escolar col·lectiu (TEC) i el servei de menjador escolar als centres de la comarca de l´Anoia.

Aquests serveis queden regulats pels decrets 160 i 161, de 14 de maig de 1996, publicats al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 2208, de 20 de maig.

Si teniu alguna pregunta o algun dubte, podeu enviar-nos un correu electrònic a la bústia d´aquesta web o trucar-nos al 93 805 15 85.