Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Ensenyament

La llei 12/2009, del 10 de juliol, del Departament d´Educació de la Generalitat de Catalunya, preveu a l'art. 159.5, que els Consells Comarcals poden assumir la gestió del transport escolar col·lectiu (TEC) i els ajuts individuals de desplaçament (AID), alhora també delega les competències per a la gestió del servei de menjador escolar i ajuts individuals de menjador (AIM), d'acord amb el que d'estableix per reglament.

Si teniu alguna pregunta o algun dubte, podeu enviar-nos un correu electrònic transport@anoia.cat per temes referents al Servei de Transport Escolar i aim@anoia.cat per temes referents al servei de Menjador Escolar o trucar-nos al 93 805 15 85 (Ext. +9).

Us facilitem el registre de Centres Educatius de la Comarca de l'Anoia per si us pot ser d'utilitat: Centres d'Ensenyament de la comarca de l'Anoia