Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Altres recursos d’atenció a les dones

Servei d’Intervenció Especialitzada de la Catalunya Central (SIE)

És un servei públic especialitzat que ofereix atenció i recuperació a totes les dones i els seus fills i filles afectats per processos de violència masclista per tal de facilitar la reparació del dany patit, tot proporcionant-los una atenció de qualitat i amb calidesa.

Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9,30 a 14 i de 16 a 19,30h
Telèfon per demanar visita i consultes: 938048265
Correu electrònic per consultes: siecc.bsf@gencat.cat
Adreça: C/ Milà i Fontanals, 1 baixos
08700 Igualada

Telèfon d’atenció a les dones en situació de violència:

Servei gratuït i confidencial d’atenció a les dones en situació de violència

Comissaria de Mossos d’Esquadra. Oficina d’Atenció a la Víctima (OAV):
Oficina d’Atenció al Ciutadà
Telèfon: 93 875 98 40 (24h)
Avinguda Països Catalans, 20-22
Igualada

Serveis Judicials:

Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm.4 i Violència Domèstica
Passeig Mossèn Cinto Verdaguer, 113
Tel. 936938040

Col·legi d’Advocats de Barcelona delegació d’Igualada
Torn d’ofici de violència masclista
Horari:de 9,30 a 13,30h
Tel. 93 805 05 91

En cas d’urgència:


 • Urgències mèdiques

 • Servei d’atenció telefònica 24 hores per a les dones


 • Telèfon d’atenció a la víctima del delicte:
  900 121 884


 • Telèfon de Mossos d’Esquadra, emergències socials, bombers...

 • En cas de lesions psicofísiques, acudiu al centre hospitalari o sanitari més pròxim al domicili.

  Avinguda de Catalunya, 11, 08700, Igualada (Barcelona) Telèfon: 938 075 500

 • També podeu acudir a qualsevol jutjat de guàrdia.

Tipus òrgan: Violència sobre la dona
Nom òrgan Municipi Adreça CP Telèfon Fax
Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 4 (VIDO)  Igualada  Pg. Verdaguer, 113/ cant. c. Lleida  08700  936938040  936938196 

Servei d’acompanyament a judici de les oficines d’atenció a la víctima del delicte

Qualsevol persona víctima d’un delicte que necessiti suport emocional, que l’orientin o que l’acompanyin quan ha d’assistir a un judici pot beneficiar-se del Servei d’acompanyament a judici, que ofereixen les oficines d’atenció a la víctima del delicte (OAVD) . Aquest servei pot activar-se trucant directament a la OAVD. En els casos de violència de gènere l´acompanyament pot fer-se extensiu a la compareixença.

La Comarca de l´Anoia compta amb un protocol per a l’abordatge de la violència masclista, que té com objectius:

 • Contribuir decisivament a l’eradicació de la violència masclista a la Comarca de l’Anoia a partir d’un model d’intervenció que situï les dones com a subjectes actius d’atenció.

 • Donar una resposta social i institucional integrada i satisfactòria a les dones afectades de violència masclista i els seus fills i filles.

 • Establir una xarxa territorial i coordinada que vetlli pel desplegament i la millora d’un model d’intervenció integral, tot minimitzant la victimització secundària de les dones en situació de violència masclista.