Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Servei d’atenció i acolliment d’urgència

Aquest servei ofereix acolliment temporal de curta durada a les dones que pateixen o han patit situacions de violència masclista així com als seus fills i filles, per tal de garantir la seva seguretat.

L’accés a aquest servei es gestiona des dels Serveis Socials d’Atenció Primària municipals i el SIAD comarcal, també des del SIE i, en situacions d’emergència, des dels Mossos d’Esquadra i/o Policia Local.

El servei ofereix atenció especialitzada d’urgència i està disponible les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any.