Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Seu Electrònica

L'accés electrònic al vostre Consell Comarcal amb plenes garanties.

La Seu electrònica del Consell Comarcal de l'Anoia és l'adreça electrònica disponible per als ciutadans i les ciutadanes, a través de xarxes de telecomunicacions, mitjançant la qual el Consell Comarcal difon informació i presta serveis.

La titularitat de la Seu electrònica comporta la responsabilitat respecte a la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis per part del Consell Comarcal de l'Anoia.

L'adreça de la seu electrònica és: https://www.seu-e.cat/web/ccanoia