Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Jovent en situació de vulnerabilitat

Dinamitzadors cívics per a l’emancipació juvenil

Fruit de l’obertura de diversos centres d’acollida per a joves migrats sols a la comarca de l’Anoia, l'any 2019 el Consell Comarcal incorpora dues noves figures al Departament de Benestar Social i Atenció a la Ciutadania: els dinamitzadors cívics per a l’emancipació juvenil. Aquests professionals, nascuts en el marc de l’Estratègia catalana per a l’acollida i la inclusió de jove emigrats sols,  es coordinen amb als centres d’acollida per a joves migrats sols del territori amb l’objectiu de promoure l'autonomia d’aquests joves i fomentar la seva interrelació amb el jovent de la comarca així com la seva vinculació amb el teixit associatiu dels municipis on resideixen. 

A partir de l’any 2022, la Generalitat de Catalunya, en el marc del Contracte Programa, es proposa una ampliació d’aquesta figura i s’adapta el programa Dinamitzadors cívics per a l’emancipació juvenil per continuar donant resposta a les necessitats dels joves migrats sols (JMS), però, també, a les persones d’altres col·lectius de joves que estan en una situació especial de vulnerabilitat. 

El programa Joves en situació de vulnerabilitat es concreta en el desplegament de professionals de proximitat especialitzats per facilitar el projecte de vida de les persones joves que es troben en una situació de vulnerabilitat, especialment els JMS i els joves que surten del circuit de protecció del sistema públic, i garantir els seus drets de ciutadania i, en definitiva, la seva inclusió activa al territori.

Els objectius d’aquest programa són:

  • Orientar les persones joves en la preparació progressiva per assolir independència personal.
  • Facilitar l’accés a recursos habitacionals.
  • Vetllar perquè els joves tinguin un nivell adequat de salut emocional. Facilitar la consecució de l’autonomia dels joves i el seu funcionament normalitzat en la comunitat.
  • Fomentar l’arrelament i la convivència de les persones en els grups socials en què es relacionen.
  • Disminuir l’estigmatització del col·lectiu dels JMS i d’altres perfils de joves que estan en una situació de vulnerabilitat.

Els professionals estan desplegats als municipis de Piera, Hostalets de Pierola i Òdena però es desplacen i atenen persones joves de tot el territori.

Per a més informació sobre aquets projecte podeu escriure a l’adreça: ciutadania@anoia.cat 

Podeu consultar la memòria de l’any 2021(Piera i Hostalets de Pierola) clicant aquí

Podeu consultar la memòria de l'any 2021 (Òdena) clicant aquí

Enllaços d’interès:

Estratègia Catalana per a l'acollida i la inclusió dels infants i joves emigrats sols