Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Observatori de les Migracions

Observatori de la Immigració

El Pla de Ciutadania i Convivència amb l’objectiu d’adaptar les seves accions a la realitat demogràfica de la comarca, fa una anàlisi semestral de les dades estadístiques del padró i elabora un informe anual sobre la situació dels moviments migratoris a l’Anoia.

Informe estadístic 2020[4MB]
Informe estadístic 2019 [4MB]
Informe estadístic 2018 [21MB]
Informe estadístic 2017 [16,5MB]
Informe estadístic 2016 [3,5MB]
Informe estadístic 2015 [2,7MB]
Informe estadístic 2014 [1.42MB]
Informe estadístic 2013 [7,4MB]
Informe estadístic 2012 [1MB]
Informe estadístic 2011 [315 KB]
Informe estadístic 2010 [1.28 MB]