Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Servei d’Informació i Atenció a les Dones nouvingudes

El servei ofereix atenció i assessorament sobre estrangeria, així com informació sobre qualsevol tema que pugui ser del seu interès de forma gratuïta i totalment confidencial.

El servei es presta al Consell Comarcal i a diferents punts d’atenció a la comarca.

Les vies d’accés són:

Telèfon: 679 96 46 76
Correu electrònic: acollida@anoia.cat